Abraham Hicks – Hojnost

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Místo abyste se trápili, získáte kontrolu nad svou schopností se zaměřovat na něco, u čeho se cítíte dobře, nehledě na to, kde se nacházíte. Poté objevíte svobodu, kterou jste znali při narození.

Svobodu zůstat naladěni na energii Zdroje.

Svobodu, kterou pociťuje pták, i když mu spadlo hnízdo. Svobodu, kterou cítí polární medvěd, i když se zdá mít potíže. Zvířata tyto věci zvládají lehce. Oni se netrápí. Nedělají si starosti. Necítí negativní emoce. Nezaměřují se na věci, které dělají jejich životy nepříjemné. Žijí radostné životy už od narození až do smrti.

Když máme podobnou konverzaci, tak Jerry a Esther jsou zaplaveni komentáři… zejména když to Jerry chytře dá do týdenního programu. … jsou zaplaveni komentáři těmi, kteří si jsou jistí, že zvířata nebo lidi jsou zneužívaní, nebo že je někdo zneužíván. Jakoby pozornost na lidi, kteří jsou zneužívaní, tento problém vyřešilo. Jinými slovy- máte schopnost, touhu a vnitřní vědění k tomu být radostnou bytostí. Jen musíte vycvičit své myšlenky, abyste to umožnili. Čím lepší v tom budete, tím lepší věci se vám manifestují.

funny dog

Chceme, abyste si poslechli rozdíl mezi dobrým pocitem, když k němu nemáte důvod, což vám ten důvod dá, místo snažení se získat důvod, což vám dobrý pocit nepřinese. Jinými slovy – musíte najít pocit a chronicky ho procvičovat, dokud se svět kolem vás podle toho nezrealizuje. A poté možná potkáte přátele, kteří to myslí dobře, a řeknou vám: “Prosím, olízni si z mojí zmrzliny.” “Chutná příšerně, ale chci, abys ji ochutnal.” A vy řeknete: “Mám svůj vlastní zdroj. Mám svůj vlastní zdroj věcí, kterým věnuji pozornost.” A oni řeknou: “Ale tohle bys měl vážně zkusit – je to příšerné, ale všichni to děláme.” “Všichni to děláme. To teď letí.”

Ale vy jste se dost vycvičili, že vás jejich argumenty nedostatku nesvedou z cesty.

Abraham: Pomohlo to?

Host: Bylo to rozkošné, děkuji.

Lidé říkají:

“Abrahame, chci se dostat támhle.”

A my: “Co tam je?”

A oni: “Nevím, ale je to lepší, než co je tady.”

A my říkáme: “Proč tam chcete jít?”

Oni: “Protože tady nejsem šťastný.”

A my: “A proč tam chcete jít?”

Oni: “Protože tady nejsem šťastný.”

A my: “Ale co tam je?”

Oni: “Nevím, nikdy jsem tam nebyl. Chci tam jít, protože jsem tady.”

My: “A co tam je?”

Oni: “Nevím, nikdy jsem tam nebyl.”

My: “Popřemýšlejte nad tím, co tam je.”

Oni: “To je těžké, nikdy jsem tam nebyl. Ani si to nedokážu představit. Vím jen co je tady a to nesnáším. Nechci to, co je tady a proto chci jít támhle.“

A my: “Nedostanete se tam za těchto okolností. Musíte se vibračně sladit s tím, co tam je předtím, než vás tam vesmír zavolá, nebo vám to přinese. Musíte první dosáhnout vibračního souladu.”

A oni pak řeknou: “Ale je těžké si nevšímat toho, co se děje kolem mě.”

A my: “Ale vy to dokážete.”

Oni: “Je to ale velmi těžké.”

A my: “Tak to cvičte.”

A oni: “Ale to je těžké.”

A my: “Tak to zkuste:”

A oni: “Ale je to těžké, nedokážu to, protože je kolem mě tolik věcí, které nechci.”

A my: “Než se cokoliv může změnit, musíte najít myšlenku úlevy. Musíte si začít vyprávět nový příběh. Musíte ho vyprávět tak, jak chcete předtím, než se to promítne do vašeho života. Víte, že vše, co prožíváte a vidíte, je odpovědí na příběh, který si vyprávíte?”

Tečka. To je vše.

sea and island

Příběh, který si vyprávíte, jak myslíte, v jaké jste náladě – to je váš bod přitažlivosti. A pokud chcete v příběhu a způsobu, jakým se to manifestuje, něco změnit, tak tento příběh musíte začít vyprávět způsobem, který při tom změní vaše emoce. Což znamená, že se nesmíte soustředit na odpovědi ostatních. Musíte pouze hledat odpověď, kterou získáte ze souladu s tím, kým jste. Víme, že je zábavné mluvit o věcech, které v druhých vyvolávají odezvu. Někdy chcete jejich soucit a pochopení. Někdy chcete, aby byli na stejné vlně jako vy, aby pochopili to co vy. Ale musíte se přestat zabývat tím, co si ostatní myslí a pouze se soustředit na to, co si vy myslíte, jakou vibraci nabízíte a na vibraci zdroje uvnitř vás. Chceme, abyste se pokusili uslyšet příběh, který vypráví Zdroj uvntiř vás.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Pochopení nálady a inspirovaného činu

Zdroj uvnitř vás vypráví příběh: “Jste k nepopsání úžasní.”

A když říkáte: “Moc se mi nedaří,” tak nastane v příběhu konflikt.

Zdroj říká: “Vše se vám daří.”

A vy říkáte: “Ne, nedaří.”

Zdroj říká: “Vše se vám daří.”

A vy na to: “V jakým světe to žiješ?”

Zdroj: “Vše se daří.”

A vy: “No, ne tady, kde jsem já.”

Zdroj: “Proudí k vám neustálá hojnost. Přivolali jste si obrovskou hojnost.“

Zdroj uvnitř vás tuto hojnost oslavuje. Máte vibrační depozitář, ve kterém se nachází obrovská finanční hojnost.

A vy na to: “Tak kde mám všechny ty věci?”

A my říkáme: “Poslouchejte příběh, který vyprávíte.”

Musíte začít vyprávět takovýto příběh:

“Hojnost je mou přirozeností. Blahobyt je vždy na cestě ke mně. Komunikuji s lidmi, kteří mě chápou. Miluji tento život, který žiju. Je zábavné neustále růst. Miluji kontrast svého prostředí, který mi pomáhá rozpoznat nové věci, které chci. Obvykle nejsem ve vibrační shodě se vším, co chci, ale cítím ten rozdíl a vím, jak se přiklonit ke směru toho, co chci. Můj život je stále lepší. Jsem obklopen lidmi, kteří jsou jako já, kteří se učí o životě. Je zábavné být v tomto fyzickém těle a růst. Začínám cítit, kým jsem.

A když se moc nesoustředím, tak cítím uvnitř sebe zdroj, jak mě svýma nefyzickýma rukama objímá. Cítím to nefyzické objetí zevnitř ven. Někdy cítím prosperitu svého bytí. Někdy letmo zahlédnu, co mám ve svém vibračním depozitáři. A užívám si, jak se můj život začíná odvíjet. Všímám si, že lidé kolem mě si svůj život také více užívají. Cítím svobodu, jak se odpoutávám od toho, co si myslí a co ode mě chtějí. Umím skvěle žít svůj život. Začínám si uvědomovat důvod, proč jsem do této fyzické zkušenosti přišel.“

Jak začnete vyprávět příběh, který rezonuje s tím, kým skutečně jste, tak začnete nabízet vibraci toho příběhu. A nemůžete být vibrační shodou s tím, kým skutečně jste a s tím, co máte ve vibračním depozitáři, aniž by se vám to vše v životě neprojevilo. Jak začnete převážně cítit vibraci hojnosti, tak vám hojnost do života musí přijít. Stejně jako voda teče po proudu, tak hojnost teče k někomu, kdo je ve vibračním souladu s hojností.

luxury house2

Když říkáte: “Musím tvrdě pracovat, abych získal co chci,” tak budete muset tvrdě pracovat.

Když začnete říkat:

“Věci ke mně proudí stále jednodušeji. Začínám chápat, jak vesmír funguje. Začínám chápat vibrační svět. Využívám více svůj čas tím, že umožnuji více věcem přijít. Je ze mě více mentální bytost. Nereaguji na tolik věcí. Více se uvádím do souladu. Jsem citlivý na energie. Cítím silnou negativní emoci, ale to je dobrá věc, protože to znamená, že nejsem v souladu s tím, co chci. Jsem více intuitivní vůči lidem. Cítím, když se mnou jednají otevřeně a kdy ne. Cítím, kdy je pro mě výhodné s nimi komunikovat a kdy ne. Jsem více intuitivní. Moje smysly mi to předem říkají. Jsem lepší v umožňování.“

A takový příběh začněte říkat. Vyprávějte příběh o tom, jak se vám daří.

“Lidé mě mají rádi. Daří se mi všude, kam jdu. Mám neustále dobré nápady. Vždy se dobře bavím. Bavím se všude, kde jsem. Všude kolem mě je spolupráce. Nové nápady ke mně neustále proudí. Nemůžu se nabažit této fyzické zkušenosti. Miluji život. Cítím se plný života. Miluji lidi, kteří mě obklopují. Miluji tu rozmanitost lidí. Vidím v lidech rozmanitost talentů. A uvědomuji si, jaký skvělý tým jsme. Stále víc oceňuji lidi této planety. Miluji náš láskyplný charakter. Miluji vědění, že všichni odevzdáváme svůj vibrační hlas.

Miluji vědění, že neexistuje nespravedlnost. Miluji vědění, že každý dostává přesně to, co vibračně nabízí. Miluji vědění, že já dostávám přesně to, co vibračně nabízím. Miluji vědění, že nikdo není zodpovědný za můj život. Miluji, když se dostanu do této nálady oceňování, protože čím je to lepší, tím je to stále lepší. Jsem celý žhavý z této fyzické zkušenosti. Chci, aby se všichni bavili stejně jako já. Netrápím se těmi, kteří se nebaví, protože vím, že potenciál se bavit je dostupný pro všechny.

Miluji být jasným příkladem, kterým jsem. Miluji záměrné nabízení své vibrace. Miluji pozorovat, jak vesmír dává věci dohromady. Miluji jak se okolnosti a události uvádí v soulad, aby mi daly důkaz toho, jak si vibračně vedu. Miluji vědění, že nezáleží na tom, co se právě děje, protože můžu stále vyprávět nový příběh. Miluji vědění, že ani nezáleží na tom, jak dobrý je můj příběh právě teď. Ani se nemusí zdaleka podobat nejlepšímu příběhu, který můžu vyprávět. Ale miluji vědění, že můžu vyprávět stále lepší příběh.

A miluji vědění, že laskavý vesmír bude stále na můj lepší příběh odpovídat. Miluji vědění, že mám možnost se soustředit. Miluji vědění, že jsem středem svého vesmíru. Miluji vědění, že to je vibrační vesmír. Miluji vědění, že zákon přitažlivosti je naprosto spolehlivý a nikdy mi nepřinese nic, co není se mnou ve vibračním souladu. Miluji vědění, že vše co dostanu, je díky tomu, co jsem chronicky stále vyprávěl. Miluji vědění, že můžu vyprávět jiný příběh. Miluji láskyplný vesmír, který mi poskytne důkazy o změně mého příběhu.

hotel

Miluji vědění, že to nikdy nemůžu zkazit a nikdy to nemůžu dokončit. Vždy budu narážet na nová data, nehledě na to, kde stojím. Miluji všechny lidi, kteří mě obklopují a kteří hrají stejnou hru. Miluji vědění, že mi nevelí a že mě nemůžou kontrolovat a já nevelím jim a nemůžu je kontrolovat. Miluji vědění, že všichni jsme vibrační entity.

Všichni jsme rozšířením energie Zdroje. A že všichni jsme se sebou více v harmonii než v disharmonii. Miluji vědění, že každá částice ve vesmíru tohle má – to chtěné a nechtěné. Miluji vědění, že na každém člověku jsou věci, které se mi na nich líbí a nelíbí a že je na mně se soustředit na tu jejich část, kterou chci ve svém životě nejvíce zažívat. Miluji vědění, jak láskyplní mnozí z nich budou.

Miluji vědění, i z člověka v největším souladu můžu získat něco, co není v souladu, protože jsem mocný tvůrce. Ze všech získám cokoliv, na co se zaměřuji. Jsem zodpovědný za svoje zkušenosti. Mám plné zásluhy na všem, co se mi děje. Miluji stabilitu této časoprostorové reality. Ale ještě více miluji stabilitu nekonečné podstaty, kterou jsem. Miluji svůj růst. Miluji to, kde jsem. Miluji to, kam směřuji. Miluji to, kde jsem byl.“

To je příběh, který si začněte říkat.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Tento příběh vás osvobodí od veškerého odporu

Nebo nějakou jeho část.

Pracujete rádi pro své peníze?

Abraham: Máte rádi peníze?

Publikum: Ano.

Abraham: Líbí se vám, když vám peníze proudí do života?

Publikum: Ano.

Abraham: Líbí se vám pocit, že si peníze zasloužíte?

Publikum: Ano.

Abraham: Ospravedlňujete peníze, které k vám přijdou, nebo tomu umožňujete…?

Ospravedlňujete to?

Publikum: Někdy.

Abraham: A je tohle ospravedlňování vaše forma umožňování?

Publikum: …někdy.

Abraham: A víte, že máte na hraní spoustu místa?

Jinými slovy – mohli byste posunout svůj úhel pohledu a dostat se do více umožňujícího místa, kde budete potřebovat méně ospravedlnění?

Publikum: Ano.

Abraham: Znáte lidi, kteří velmi tvrdě pracují a nemají v životě moc peněz?

Publikum: Ano.

Abraham: Znáte lidi, kteří zjevně vůbec tvrdě nepracují a mají spoustu peněz?

Publikum: Ano.

I need a miracle, but what is a miracle? - 126

Chápete, že tito lidé na to přišli? Že upravili svou vibraci a to je ten rozdíl? Že to není o akci? Je to o vibračním souladu. Chápete, že tohle je ta skutečná práce, kterou musíte dělat? Je to energetická, vibrační práce. Je to práce s pocity. Je to myslet myšlenky dobrého pocitu. Je to o vyprávění nového příběhu. Je to o tom se stát spisovatelem svého příběhu takového, jaký chcete.

Abraham: Myslíte si, že je špatné, že má někdo spoustu peněz?

Publikum: Ne.

Abraham: Pokud má někdo hodně peněz, připravují někoho jiného o peníze?

Publikum: Ne.

Je hromada peněz konečná hromada, která musí být rozdělena? Nebo tato hromada roste exponenciálně na základě touhy? Chápete, že existuje spousta lidí, kteří požádali a že existuje hotové bohatství připravené na odběr? A že tomuto bohatství brání pouze myšlenky odporu? Chápete, že depresivní myšlenky nejsou o skutečnosti? Jsou o postoji. Jsou o zaměřování pozornosti. Víte, že existují tací, kteří za nejhorších časů prosperují? A že jsou tací, kterým se nedaří za nejlepších časů? Chápete, že je to o vibraci a ne o jakékoliv skutečnosti?

Ano, chápete.

Překlad: Dajw

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Jak urychlit manifestaci toho, co chceme?

Zde se dozvíte, co je nejdůležitější manifestací a proč vlastně chceme vše, co chceme. A zjistíme, co přestat dělat, abychom urychlili manifestaci toho, co chceme.

4 komentáře

 1. Dajw, velmi Ti dakujem za preklady…Si uzasny..

 2. Nemám z toho dobrý pocit. Na opravdové duchovnosti to pouze parazituje.

  Lidí co tvrdě pracují a mají málo jsou všichni vykořisťovaní zaměstnanci bezohledných kapitalistů.

  Ti co mají hodně peněz přirozeně o ně připravili ostatní ! ty tvrdě pracující.

  Hromada peněz roste, jak si je banky svévolně tisknou a spirála inflace a dluhů se roztáčí stále větším tempem.
  Opravdu hodně peněz se dá získat pouze spekulací, korupcí a nebo vykořisťováním velkého počtu lidí.

 3. Pro Milenium.
  Tvé vibrace přitahují podobné. Pak to musíš žít.

  “nemám dobrý pocit”, “parazituje”, “mají málo”, “vykořisťovaní”, “bezohlední”,
  “přirozeně je o ně připravili”, “svévolně”, “roztáčí se”, “spekulace”, “korupce”.

  To je Tvůj život. V Tobě to rezonuje. Ale kde se to vzalo? Jak to souvisí s dětstvím?
  Kdo byl bezohledný? Kdy byl nedobrý pocit? Kdo parazitoval? atd….
  Jakou to má souvislost s rodiči? S tatínkem, maminkou?

  V mém životě je láska, radost, štěstí, krása, bohatství, hojnost …. stejná energie. Jen se jinak manifestuje.
  S Láskou Petr.

 4. A já jsem nadčená :o), viděla jsem číslo 4, vsadila jsem číslo 4 a vyhrála jsem z čísla 4 😀 😀 😀 ….náhoda? No ani náhodou :)….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *