Spiritual sci fi scene with angel and cloaked figure

Andělé, duchovní průvodci a nefyzické bytosti

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

 

Lidé to nechtějí slyšet, že? Buďte šťastní  a všechny vaše problémy zmizí. Říkají: “Nevím, jak to udělat.”

Host: Dnes se cítím skvěle. Je báječné tu být. Zajímá mě několik věcí. Mohli byste něco říct o andělech  a duchovních průvodcích?

Abraham: Používáte spoustu  různých jmen a označení ve své snaze vysvětlit  svou interpretaci nefyzična. Co konkrétně od nás chcete slyšet? Jak andělé nebo duchovní  průvodci pracují? Jsou reální? Jak je zažíváme? Jak je můžeme zavolat? To je rozsáhlá otázka, protože  různí lidé používají ta označení a myslí tím odlišné věci. V podstatě se ptáte… jste rozšířením energie Zdroje, a tak samozřejmě to vše je reálné.

Jinými slovy… jak nám Esther umožňuje se  s vámi setkat a ona překládá, my posíláme balíky myšlenek,  něco jako rádiové signály, a Esther je překládá. Jsou lidé, kteří když přijímají tyto  balíky myšlenek nebo rádiové signály, mohou překládat vizuálně…  Esther překládá verbálně.

Nefyzično s vámi komunikuje  mnoha různými způsoby. Podle intenzity vaší touhy znát, a vaší schopnosti v jakoukoliv  chvíli umožňovat, je to, co přispívá k rozmanitým  zkušenostem, které lidé mají. Esther nám jednoho večera  na začátku jejího vztahu s námi: Abrahame, chci vás vidět. My řekli: Myslíme si, že nechceš. Protože jsme ji viděli, jak leží v posteli se zavřenýma očima a bála se, že nás možná uvidí. Začala s námi navazovat pěkný vztah,  a nechtěla, aby se stalo nic zvláštního, co by ji nějak rozhodilo.

Tak řekla: Vážně vás chci Abrahame vidět. My na to: Tak otevři oči. V místnosti byla tma  osvícená texaskou oblohou. Jerry spal a Esther otevřela oči,  a viděla pokoj plný světlušek. Vypadalo to, že jich jsou miliony. Všechny světlušky se pak  shromáždily v jednom rohu a vyzařovaly tak jasné světlo,  že se Esther do něj nemohla dívat. To jasné světlo se pak  rozptýlilo do několika světel v pokoji, ne do milionů a ne do jednoho  jasného světla, ale do několika světel, na která se Esther mohla dívat. Pak pověděla: Vidím, že jste energie.

My na to: Tohle je tvůj vizuální  překlad toho, kým jsme. Šlo o nejpřesnější překlad, který Esther  a její praktická mysl dokázala najít, protože šlo o překlad způsobem,  jaký jsme promítali. Chtěli jsme, aby Esther  pochopila, že jsme energie. Jsou lidé, kteří chtějí, aby jejich duchovní  průvodci nebo jejich nefyzický energetický proud byl jim promítnutý způsoby, které se shodují  s příběhy, které mají naučené. Jednoho dne, také na začátku naší  komunikace s Esther a Jerrym, mluvili na rádiu v Dallasu. Jedna z žen, co poslouchala  vysílání, přišla na první setkání, a později se stala dobrou  přítelkyní Jerryho a Esther.

Později jim řekla, že na cestě  na to první setkání pověděla: Dobrá, Abrahame, ať jste kdokoliv. Jste dobro nebo zlo? Což vám dává představu,  kde se v té době nacházela. Ještě neznala naše učení a nebyla si  jistá, jak to vše zní v lidské terminologii. Jak setkání probíhalo, Esther si pamatuje,  jak Abraham seděl na židli, otevřel Estheřiny oči a pak se v tichu na chvíli  zastavil, což Esther vnímala jako velmi dlouhá doba. Setkání se pak rozjelo  a začaly otázky a odpovědi. O pár týdnů později, jak se Jerry  a Esther spřátelili s touto ženou, jim řekla o svém příběhu, jak nás  na cestě na setkání vyslýchala, a že když Esther – Abraham otevřeli oči, místnost se zaplnila křídly andělů. Nabízeli jsme této ženě balík myšlenek,  která se ptala na tuto intenzivní otázku, která byla schopná v mnoha  případech interpretovat vizuálně. Její interpretace jí dala  odpověď, kterou hledala.

Chceme vám jemně říct, že závisí  na pozorovateli v tom smyslu, že všichni mají schopnost  komunikovat s nefyzičnem, ale nemůžete zažít něco, co je za hranicemi  vašich současných přesvědčení.

Takže na začátku to, co budete  vizuálně nebo poslechově přijímat, se bude shodovat s vaším současným  systémem přesvědčení. Časem, jak se více sladíte s tím,  kým jste, a budete schopni se uvolnit   a vypustit pověry, které jste  na své cestě nasbíraly, můžete zažít mít více vlastních,  autentických zážitků.

Ale chceme vám říct, že ten, co vidí  světlo nebo světlušky v místnosti, není přesnější než někdo, kdo vidí  místnost plnou křídel andělů. Jinými slovy, máte možnost tohle  interpretovat jakýmkoliv způsobem, jaký chcete. Je vám to nabízeno čistě,  ale vy jste ti, co to interpretují. Vy jste ten rozhodující faktor. Je mimořádné, kolik příběhů  si fyzičtí lidé vypráví o své interakci s nefyzičnem.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Vesmír vám neustále dává znamení

Všechny bychom nazvaly  reálné a opodstatněné. Kdybychom byli na vašem  místě, pak bychom řekli: “Jakým způsobem chci  mít interakci s nefyzičnem?” Esther nemá za sebou  náboženskou historii. Nechtěla vůbec žádné zkreslení. Byla nejčistším štítem,  který jsme viděli, v tom smyslu, že si neudělala žádné vlastní závěry,  které by jim bránily v její schopnosti jasně přijímat to, co nabízíme.

Estheřina slova se tedy vždy  shodují s naším záměrem. Jak nabízíme slova a Esther  vyjadřuje slovy náš význam, a jsme schopni cítit vaši  reakci na její slova, a jsme schopni cítit vaši  vibraci v reakci na její slova, časem jsme doslova vytvořili jazyk,  který čistě vyjadřuje záměr Abrahama. To neznamená, že je to  jediný autentický jazyk. Je spousta způsobů,  jak interpretovat nefyzično.

Host: Před pár měsíci jsem četla knihu,  která se mi velmi líbila. Napsala ji žena Lynn Grabhorn –  Excuse me, Your Life is Waiting. Byla založená na vašem učení. Pak jsem přečetla její další knihu,  která mi přišla velmi znepokojující. Mluvila o ostatních. Zajímalo mě, jestli jde jen o její zkreslené vnímání, nebo takové zlé bytosti existují?

Abraham: Na začátek bychom vám řekli,  že existuje jen proud Dobra. A že nefyzično pochází z toho proudu. Ale také vám říkáme, že každá myšlenka,  která kdy byla myšlena, stále existuje. Jak lidé zažívají jeden zážitek  za dalším, století za stoletím, existuje spousta myšlenkových dat. Filmový průmysl za vašeho  života přispěl dramaticky k tomu, jak lidé myslí své  myšlenky ohledně tohoto tématu.

Náboženství… informace od kazatelů… mnohem více informací o ďáblu  a zlu, než o dobru a Bohu. Pokud si promluvíte s dětmi,  co chodí do kostela, často vám více poví o ďáblu než o Bohu. Více to získává jejich pozornost,  je to něco, čeho se strachovat. Všimli jsme si, že ve vašem prostředí, kde vám  kontrast pomáhá identifikovat, co je chtěné, lidé mají někdy tendenci tlačit  proti tomu, co nechtějí, a nenaladí se dostatečně rychle  na nový nápady vycházející z kontrastu. Existuje spousta myšlenek, ale všechny  vychází z lidského vědomí.

Lidé na začátku říkali Esther: Nebojíš se,  když se takto napojuješ na Abrahama? Jak tyto otázky začala dostávat,  neměla už žádný strach. Cítila, kým jsme. Věděla, že v tom není žádná posedlost, protože kdykoliv zvonil telefon,  zatímco Jerry s námi mluvil, okamžitě jsme Esther propustili.  Cítila, že jsme tam byli v reakci na jejich žádost, že jsme  se neprosazovali do jejich života. Oni žádali a my odpovídali.

Esther se tedy nebála. Lidé pak říkali: Nemusíš  se nějak ochraňovat? Jak to Esther od lidí více slyšela,  začala se nás na to ptát? My na to: Je to jako říct: pokud  své rádio nastavím na stanici 6:30, musím si dělat starosti, že uslyším  něco z ostatních stanicí? Odpovědí je: ne. Když svůj ladič naladíte, zákon  přitažlivosti vám dodá to, co je ve vibrační shodě se signálem,  na který jste naladění.

Lynn Grabhorn byla báječná žena, která  navštívila mnoho setkání Jerryho a Esther. Jednoho dne s nimi chtěla jít na oběd  a vysvětlit jim, že napíše knihu A že ji založí na tom, co říká Abraham. Také pověděla: Nikomu neřeknu,  odkud ty informace čerpám, protože si myslím, že jsou lidé,  kteří se něčeho takového velmi bojí. Esther a Jerry řekli: Každý má  možnost náš materiál používat. Nijak ho netajíme. Chceme, aby  lidé chápali, že si tvoří vlastní realitu. Ale bylo by pěkné, kdybys dala lidem  vědět, odkud jsi ty informace dostala, a kdyby se chtěli dozvědět více,  tak aby mohli najít zdroj.

Esther nyní vidí, jak dostává  zpětnou vazbu z druhé knihy, že tato žena měla strach ze spousty věcí,  ještě než přišla k Jerrymu a Esther, a jednoznačně strach byl  stále aktivní v její vibraci. Ona ten materiál nepřijímala.  Imitovala ho. Vše, co je napsané v její knize,  přepsala z jedné nahrávky. Sahala po tom pocitu Dobra,  ale nikdy ho sama nenašla. Je spousta důvodů, proč si lidé  přitahují to, co přitahují.

Ale naprosto vám slibujeme,  že neexistuje žádný zdroj zlého bytí, který má schopnost se prosadit  do vaší zkušenosti. Každopádně dostáváte, na co myslíte.

Najde si způsob, jak se to manifestovat. Abyste to vše pochopili,  vysvětlíme to následovně. Jednoho dne jsme navštívili ženu,  co žila v oblasti San Francisca. Řekla: Abrahame, přes tyto mosty  přes zátoku jezdím mnoho let, a nikdy jsem z toho  necítila žádný strach. Nedávno, jak přejíždím přes ty mosty, zažívám to,  co bych popsala jako panické ataky. Mám tendence se složit na podlahu  auta… mám tak silný strach. Co se mi děje? My na to: Musíš narážet na nějaké  myšlenkové formy na mostě. To se jí vůbec nelíbilo. “Na mostě jsou myšlenkové formy?” Ptá se: Co tím myslíte? My na to: Musíš pochopit, že cokoliv,  na co někdo myslí, se vysílá ven, a ostatní to mohou zachytit, pokud  jsou ve vibrační blízkosti.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Proč vs Jak?

Lidé tyto mosty přejíždí, jsou to často  turisti a mají takový nejistý pocit. Mnohdy jezdí ve velkém autobusu jako Esther  a Jerry, a to mají ještě nejistější pocit kvůli šířce pruhů  a projíždění skrze mýtnice. Nedávno tam byla zemětřesení  a některé mosty spadly, což posílilo strach lidí z přejíždění mostu,  že by přišlo další zemětřesení My řekli: Všichni tito lidé vysílají tyto  myšlenky strachu v blízkosti mostu a zákon přitažlivosti tyto  myšlenky spojuje. Takže máte myšlenky a myšlenky,  které lidé myslí déle, a tyto myšlenky vytváří  myšlenkové formy.

Pověděli jsme: Byli tam pokaždé,  co jsi přejela ten most. Otázka není, odkud ty  myšlenkové formy pochází, nebo proč tam jsou, ale otázkou je, proč nyní zaznamenáváte  tyto formy a ne předtím? Co se vám děje v životě,  že je vibračně přijímáte? Ihned jí to došlo. Řekla:  Mého souseda vykradli. Cítila jsem se velmi zranitelně.  Chodila jsem na setkání… organizujeme sousedské hlídky.

Nechala jsem si v domě nainstalovat  alarm. Zvažuji i nainstalování mříží. Něco, co s mostem ani nesouviselo,  ale souviselo s pocitem nejistoty, bylo v ní aktivované, což jí přivedlo  do vibračního rozsahu něčeho, co nikdy předtím nevnímala. Chceme, abyste pochopila, že tam venku  nejsou velké, špatné a nadpřirozené věci. Daří se vám dost dobře tvořit věci,  které ve své realitě nechcete, jen tím, že se zaměřujete na nemoci,  vloupání a terorismus. Nepřinášejte je z vesmíru,  slibujeme, že nepřijdou. Ale cokoliv, čemu věnujete pozornost,  je to, co budete zažívat, a to bylo něco, co si tato žena vytvořila  na základě vibrační rovnováhy jejího bytí.

Host: Děkuji, že jste to vyjasnili. Nemyslela  jsem si, že její druhá kniha je přesnou…

Abraham: Je přesná. Jde o přesné ztvárnění toho,  kde se nacházela v době, kdy to přijala. Ale není to něco, s čím si my ostatní  musíme lámat hlavu.

Proto vám říkáme,  že si tvoříte vlastní realitu. Venku je spousta vlivů. Jak sledujete televizi a tam říkají,  že jeden z pěti to má nějakou nemoc, a vy jste nejspíše ta jedna,  a pak popíšou dlouhý seznam symptomů, a pak vás pobízí, abyste si na to koupila tento lék,  a řeknou, jaké vedlejší účinky to bude mít… nemůžete poslouchat nic,  aniž by to něco aktivovalo. Proto chceme, abyste se uvolnili  a pochopili, že máte báječný tlumič času, a že základ vašeho života je Dobro. Když čtete něco, z čeho  se cítíte neklidně, použijte svůj systém vedení  a pochopte, že se z toho cítíte neklidně, protože to není ve vibrační shodě  s tím, kým jste, a co chcete.

Pokud by to byly přesné informace,  se kterými by vaše vnitřní bytí naprosto souhlasilo, při čtení toho byste omdlévala tou energií.  Cítila byste nadšení z té energie. Cítila byste harmonii souhlasu  vašeho vnitřního bytí. To jste ale necítila, že?

Host: Ne.

Abraham: Cítila jste strach,  možná trochu vzteku. Váš systém vedení  vám říkal: Tohle, co čteš, v tobě aktivoval vibraci, která tě  odděluje od vibrace tvého Zdroje. Proto chceme, abyste vy všichni důvěřovali  vedení, které vychází zevnitř. Můžete mu pokaždé důvěřovat.

Host: Moc vám děkuji.

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Jak urychlit manifestaci toho, co chceme?

Zde se dozvíte, co je nejdůležitější manifestací a proč vlastně chceme vše, co chceme. A zjistíme, co přestat dělat, abychom urychlili manifestaci toho, co chceme.

1 komentář

  1. Úžasný článek ☺. Najednou mám ten známý pocit “vim,ze nic nevim ” Ale asi poprvé ten pocit vnímám opravdu dobře, protoze vim,ze to nikdy neskončí. Stale je co objevovat, co se učit. Diky.

Napsat komentář: Denisa Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *