Co je vlastně ta bezpodmínečná láska?

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

AH:
Přišli jste sem, do tohoto prostředí (žít na planetu Zemi) abyste si vyjasnili svoje osobní a důležité preference. A jakmile přijdete na to jak, tak to už nebude těžké. Když si všimnete, že tím zjišťujete co nechcete tak díky tomu se dozvíte to co chcete. Takže jakmile dostanete nápad, jakmile vystřelíte vibrační raketu touhy, všechno ve vesmíru se posune vpřed a pomůže vám abyste to získali.

Ale je ještě něco co je potřeba od vás. Je potřeba abyste se vy stali tím příjemcem. A myslíme tím, že se máte stát interpretem vibrace, která vás provede cestou bez odporu až k samotnému naplnění vaší touhy. Je to proto, že žijete ve vibračním vesmíru a jste vibrační bytosti. A protože jste vystřelili ty srdečné, upřímné a velmi osobní rakety touhy, o tom na čem vám záleží. Zdroj je uslyšel a vše se začalo pohybovat na své místo, aby se mohla naplnit vaše touha. Takže naplnění vaší touhy se odehrává na vibrační úrovni okamžitě. Jenže někdy vám to chvilku trvá se oprostit od svých přesvědčení, které jsou stejně jenom nacvičená myšlenka, protože jsou nacvičenou vibrací a pohnout se směrem k vibracím které se s vaší novou touhou shodují.

Jinými slovy nemůžete chtít něco a POCHYBOVAT O TOM. Ale řekněme si to hodně autentickým způsobem založeným na vibračním pochopení světa: Nemůžete v sobě držet vibraci touhy a v tu samou chvíli také vibraci pochybnosti o té samé věci. Vibrací pochybnosti chápejte jako myšlenku, po které se cítíte špatně, myšlenku která je nepříjemná když na ní myslíte. Protože myšlenka na to co chcete je vždy příjemná když na ní myslíte. Když se pohybujete cestou nejmenšího odporu, což cesta největšího umožňování vašich tužeb formou výcviku svého chování. Vycvičujete tím stav vibračního toku, který vás nepřetržitě drží ve vibračním vzorci umožňování věcí, které chcete. A tím se dostáváte na místo, kterému říkáme stav přijímání. V tu chvíli jste v přijímacím módu. Jste v módu, ve kterém se myšlenka promění ve věc kterou chcete. Tahle vibrace se změní v myšlenku kterou chcete, ta myšlenka se změní v slovo které chcete, to slovo se změní v růst a explozi vaší touhy, k její evoluci dokud nedozraje do skutečné a opravdové manifestace toho co chcete.

Chceme abyste pochopili že manifestace k vám přichází neustále. Že vibrace sama o sobě je manifestace i když je tak jemná že ji obvykle nevnímáte. Ale jakmile jednou ta vibrace kterou udržujete, nebo kombinace vibrací, které udržujete. Když tu vibraci udržujete dostatečně dlouho, až díky zákonu přitažlivosti získá dostatek hybné síly, kterou začnete cítit formou emocí kolem sebe, všimněte si že ta emoce sama o sobě je vlastně manifestace procvičování vibrace.

Někdy nám říkáte: Bojím se svých nevědomých myšlenek, které mi brání v tom co chci mít. A my vám říkáme: Nejsou žádné nevědomé myšlenky co vám brání mít to co chcete. Ty jsou příliš malé. Jsou příliš malé, než aby byli aby byly tak velcí hráči ve vaší zkušenosti.

Ale když vibrace je dost silná, když má v sobě dost hybné síly, když přesvědčení které držíte ve své hlavě má dost hybné síly, a shoduje se s vaší touhou, ucítíte manifestaci ve formě pozitivní emoce. A když ta vibrace to přesvědčení o tématu vaší touhy je protichůdné, potom ucítíte manifestaci, které říkáme emoce, která je negativní. Jinými slovy, vaše emoce jsou váš navigační systém a kam vás navádějí je vaše cesta nejmenšího odporu. Cesta k vašemu souladu, cesta k vašemu naplnění, cesta k vašemu napojení, cesta k vaší úplnosti, cesta k tomu kým opravdu jste.

Jste mnohem víc než tato fyzická těla, ve kterých se nacházíte. Jste mnohem víc. Byli jste vibrací, byli jste vědomím, byli jste Zdrojovou energií, před tím než jste sem přišli a stále jste. Ta nefyzická část z vás stále existuje. A dává vám zpětnou vazbu o všem kolem neustále. Zpětnou vazbu, ve formě vibrace o tom kým jste teď. Kdo teď opravdu jste. Tu větší část z vás, protože stále existuje a stále vysílá čistý signál můžete v sobě ucítit svými emocemi. Protože když se naladíte na vlnovou délku toho čistého signálu, tak ucítíte tok. Ucítíte napojení, ucítíte úplnost. Úplnost toho co byste mohli nazvat láskou. My tomu rádi říkáme ocenění. Ale když to zabalíte a získáte přesvědčení která jsou protichůdná s tím kým opravdu jste a co opravdu víte, potom ucítíte svůj odchod – to je moc silné slovo, ucítíte odchýlení ucítíte odpor ucítíte že nejdete po proudu tím kým jste.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak přestat posilovat omezující přesvědčení a zvýšit si vibraci?

Takže pak se asi sami sebe zeptáte: Když tedy nejdu po proudu tím kým jsem, po jakém proudu jdu? A my vám říkáme: Jdete po takovém, na který se zaměřujete. Takže proč jsme dnes tady? Je tu pár věcí, které vám chceme pomoci si ujasnit tou nejjasnější formou, kterou jste to kdy od nás slyšeli. A to je, Chceme abyste odtud odešli s vědomím toho kým opravdu jste. A jaké to je být v úplném souladu, pohodě, harmonii s tím kým opravdu jste.

Jakmile jste v sobě probudili bystou pozornost o svém emočním navigačním systému, chceme abyste porozuměli že vaše emoce vás navádějí tam, co bychom považovali za nejdůležitější z celého konceptu našeho učení. A to je cesta nejmenšího odporu. Na chvíli jsme tato setkání nazývali Věda záměrného tvoření. Ale pak jsme to přejmenovali. (smích) Báli jste se totiž svých myšlenek. Chtěli jste je brát zpět, báli jste se něco říct nebo si myslet. zpět, zpět. Vezmeme to zpátky než se toho zákon přitažlivosti chytne něčeho co jsme nechtěli. A proto chceme zdůraznit, že ani tak nezáleží na tom co děláte. Chceme zdůraznit, že záleží na tom jak se cítíte.

Protože jestli dokážete zvládnout jít cestou nejmenšího odporu, což znamená jít cestou myslet myšlenky které jsou příjemné, nejlépe už brzy od rána, tak potom se stane, že se spojíte se silami své úplnosti. Vysíláte vibrační signál, který je nepopiratelný, který nelze odmítnout. A který přináší harmonii do tohoto vesmíru. A pár z vás už mu rozumí a mnohem méně z vás ho již zažilo na vlastní kůži. Ale každý z vás to může zažít již dnes! Když budete poslouchat co vám tu dnes říkáme.

Vy jste tvůrci celé reality kolem vás. A děláte to tím, že vysíláte vibrace. A vy vysíláte vibrace tak, že dáváte pozornost věcem kolem sebe. Vy se tak zajímáte o to, být objektivní, pořád u všeho zvažujete plusy a mínusy. A je v tom jistá výhoda protože protože si tím lépe vyjasňujtete co vlastně chcete. Ale jakmile už víte co chcete, tak už se prostě jen rozhodněte, že soustředíte svou pozornost už jen na to co chcete. A že nebudete trávit čas obhajováním čehokoliv.

Takže vaše cesta je takto jasná. A pak už to máte. A my o tom budeme mluvit a mluvit a mluvit dokud to nepochopíte. Dokud to nebudete vědět, vlastnit a dokud se tím nestanete. A váš vnitřní navigační systém vám dá vědět jestli už tím jste, jestli tím jste v tuhle chvíli nebo anebo jestli tím nejste v tuto chvíli. Jinými slovy, budete schopni říct jestli jste s souladu s tím kým jste nebo ne.

Někdy, se tohle nezdá být moc dobrý nápad pro lidi kolem vás, kteří vás chtějí kontrolovat. Protože oni mají jistý prospěch z toho, když neposloucháte svůj vlastní navigační systém, který je o tom co je lepší pro vás. Chtěli by, abyste reagovali na to co je lepší pro společnost, pro zaměstnavatele, pro vašeho partnera nebo váš vztah nebo pro něco jiného. Chtějí abyste, většina lidí chce a vy chcete také… aby se druzí chovali způsobem, aby se oni sami mohli cítit lépe. A pokud je ve vašem životě někdo kdo se chová tak jak vy nechcete, abyste se pak mohli cítit lépe, tak víme že trávíte dost času tím, že přemýšlíte o tom člověku a jeho špatném chování a dáváte jim tím moc nad tím jak se cítíte. Já bych se cítil daleko lépe kdybys byl jiný! Problém je ale v tom, že nikdy nemůžete mít kontrolu nad tím jací jsou. Takže se vzdáváte vší své moci a celého svého souladu pokusem cosi kontrolovat co nikdy nebylo a nikdy nebude žádná vaše věc.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Tohle je manifestace

Každý si musí zvolit svou vlastní cestu nejmenšího odporu. A co je na tom zrádné, je to, že vám to připadá tak že vy si máte zvolit svou cestu nejmenšího odporu ale oni by si také měli zvolit tu vaši cestu nejmenšího odporu. A my říkáme: Takhle to nefunguje! Musíte se dostat do bodu, kdy dovolíte druhým aby si sami zvolili svou cestu nejmenšího odporu. Takže dokud to neuděláte tak budete proti tomu stále narážet. Narážet proti tomuhle, proti tamtomu. A my vám chceme říci, protože vás tak milujeme ale co jsme si všimli, že vy žijete tak podmínečné životy…

Myslíte si: Kdyby se tohle změnilo, cítil bych se skvěle, nebo kdyby se tenhle změnil, cítil bych se lépe. Jenže. Nemůžete kontrolovat podmínky. Takže je to úplně ztracené, v téhle marné konverzaci s lidmi kolem vás a s lidmi v televizi, a celým světem. Který prostě kdyby se změnil, cítili byste se lépe.

Esther nedávno říkala: Hledám ty čtyř vteřinové záblesky kdy vidím kolem sebe svět, ve kterém všichni kolem  následují svou cestu nejmenšího odporu. Tu malou chvilku, kdy jsou vyladěni se svým vnitřním já a cítí, jasnost a lásku. V takovém vibračním postoji vám Zákon přitažlivosti dodá někoho kdo v tom samém momentě ne kdo stále, ale kdo v tu danou chvíli v tu stejnou chvíli bude na můj vibrační postoj odpovídat. A my si spolu užijeme tuto dočasnou společnou jízdu. A potom se naše společné cesty rozejdou.

Ale vy tak často nehledáte sebejistotu, jistotu věčné nekonečné napojení s tím kým opravdu jste. Hledáte souhlas od jiných lidí. Líbí se ti co jsem udělal? Souhlasíš se mnou? Ester říkávala Jerrymu: Já chci opravdu o tomhle mluvit. Opravdu chci vědět co si myslíš. A Jerry říkával: Ne, ty nechceš vědět co si myslím… Myslím, že jen chceš abych souhlasil s tím co ty si myslíš. A Esther říkala: Ne, ne! Ne, to v žádném případě. Ale bylo to přesně tak! Bylo to přesně tak, protože pro vás je hodně uspokojivé mít někoho kdo s vámi souhlasí. Kdo vám potvrdí vaši verzi. Kdo řekne: Ano! Ano. Já jsem zvážil všechny ty plusy a mínusy těch všech nespravedlností, které jsi prožil s tím člověkem a absolutně souhlasím s tím, že ty máš pravdu a on se mýlí. A vy řeknete: Ach, to je tak dobře, že se mnou tak cítíš.

Jenže problém s tímhle je v tom, že když se vám podaří chytit ty lidi do té vaší malé sítě, a když s vámi půjdou chyceni v té vaší malé síti, pak jste se oba odklonili ze své cesty od těch kterými opravdu jste a teď opravdu potřebujete jeden druhého, abyste si vzájemně stěžovali, protože jste dočasně odpojili sami sebe od všech zdrojů toho kým opravdu jste. A my vás jen chceme ujistit, že můžete sehnat celou kopu lidí, kteří s vámi budou souhlasit ve spoustě věcí. A je to pořád maličké a nicotné ve srovnání s tím kdo doopravdy jste.

Takže, víme že nechcete vzdát své spojení s tím kým jste, jen kvůli nějakému souhlasu který je dočasný a možná není ani skutečný. Pravděpodobně se vás stejně bojí. Nejspíš se bojí důsledků které to bude mít pokud nebudou souhlasit. Řeknou:Ano, jsem si jistý, že máš pravdu. Souhlasím s tebou. Absolutně. Někdy to považují za jediný způsob jak vás přimět ať už nemluvíte. Ano, máš pravdu. Ano, ano. Myslím že to je pravda, ano.

Překlad: Crazy Woman 2018

Pokud jste v článku a videu našli přínos a inspiraci, přispějte prosím finačním darem dle svých možností. Bez Vašich darů by obsah na tomto webu nemohl dále vznikat.

Děkuji!

 

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Jak přistupovat ke kontrastu?

Jaký má kontrast výhodu? Co nám přináší? A jak je nejlepší na něj reagovat? To se dozvíte v tomto článku a videu.

1 komentář

  1. Nádherné… Krásne… Nemám slov… 😍

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *