Abraham Hicks – Jak dosáhnout pocitu úlevy ve vztahu k penězům?

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Příklad procesu Zaměřovacího kola

Zde je návod, jak začít proces Zaměřovacího kola: Nakreslete na papír velký kruh a potom do jeho středu další, menší kruh o průměru asi pěti centimetrů. Posaďte se a dívejte se na malý kruh. Vnímejte, jak se vaše oči na něj zaměřují. Pak oči na okamžik zavřete a obraťte pozornost k tomu, co se stalo a co ve vás vyvolalo negativní emoci. Pojmenujte přesně to, co nechcete. V tomto okamžiku si řekněte: Vím jistě, co nechci. A co naopak chci? Pomůže vám, když se budete snažit určit nejen to, co nechcete, ale také jaký pocit naopak mít chcete.

Například:

Cítím se tlustý/á a chci se cítit štíhlý/á.

Cítím se chudý/á a chci se cítit bohatý/á.

Cítím se nemilovaná/nemilovaný a chci se cítit milovaná/ milovaný.

Cítím se nemocný/á a chci se cítit zdravý/á.

Cítím se bezmocný/á a chci cítit, že mám sílu.

Jako další krok zkuste napsat kolem vnějšího okraje velkého kruhu prohlášení, která jsou v souladu s tím, co chcete. Až najdete prohlášení, které se tomu dost blíží a hodí se k tomu, poznáte to. Jinak řečeno, ucítíte, zda vaše prohlášení není v souladu a strhává vás dolů, nebo zda je dostatečně blízko vašemu přání a můžete se k němu přimknout.

Proces Zaměřovacího kola je tak účinný proto, že výroky, které si zapíšete, jste si sami vědomě zvolili. Jsou to obecná prohlášení, o nichž jste již přesvědčeni, že jsou v souladu s vaším přáním. Příčina funkčnosti tohoto procesu spočívá v tak velké účinnosti zákona přitažlivosti, že když udržíte nějakou myšlenku byť jen 17 sekund, další myšlenka, jí podobná, se k ní připojí. Když se tyto dvě myšlenky sejdou, dojde ke vznícení, díky němuž budou vaše myšlenky ještě působivější. Pravděpodobnost vytvoření čisté myšlenky je vyšší, když činíte obecné, nikoli konkrétní prohlášení. Účinnost procesu Zaměřeného kola tedy tkví v tom, že činíte obecná prohlášení, o nichž jste již přesvědčeni, a u každého z nich udržíte pozornost přibližně po dobu 17 sekund.

To vám dává příležitost vyzařovat čistou vibraci, která je v rámci vašeho přání stále konkrétnější. Řekněme tedy, že se připravujete na tento proces a víte, že vaším úmyslem je napsat „Mám ze svého těla dobrý pocit“ nebo „Mé koleno je zdravé“. Pokud však začínáte takto, pak vaše energie není v tomto případě v souladu, protože vaše prohlášení ve vás pouze vyvolalo nepříjemný pocit a prohloubilo vaše vědomí, že se ve skutečnosti cítíte tlustí nebo že koleno vás doopravdy bolí.

Takže toto prohlášení je příliš konkrétní. Jinak řečeno, je to jako snažit se vyskočit na vlak, který jede příliš velkou rychlostí. Jediné, co se může stát, je, že se od něj odrazíte. Umíte si představit, že se pokoušíte nastoupit na velice rychle se otáčející kolotoč? V této chvíli to není možné, ale pokud kolotoč zpomalí, už to možné bude. Potom může kolotoč zase nabrat rychlost. To už však na něm budete pohodlně sedět. Stačí tedy, aby „kolo“ zpomalilo.

Zpomalte i vy otáčky svého přesvědčení, abyste mohli nastoupit. Jakmile tak učiníte, můžete zrychlit vibrace. Nyní si zkuste na základě pokusu a omylu vybrat další prohlášení. Mohli byste říci něco jako: „Vím, že mé tělo reaguje na mé myšlenky.“ Je to mírnější prohlášení, o němž jste již přesvědčeni, ale pravděpodobně vás poněkud mate.

Takže tohle také není dobrý výchozí bod. Pocitově hledáte něco jiného, a tak řeknete například: „Mé tělo je z větší části v pořádku.“ O tom jste skutečně přesvědčeni. Z tohoto prohlášení máte dobrý pocit. Jste schopni zůstat na kolotoči Napíšete-li to kolem velkého kruhu a zaměříte se na to, budete z toho mít celkem dobrý pocit. Potom uděláte další prohlášení. Mohli byste třeba říci: „Věřím, že vesmír na nás reaguje na základě našich vibrací.“ Jste o tom naprosto přesvědčeni, takže toto prohlášení je na místě.

Pak kupříkladu prohlásíte: „Toto tělo je pro mne velice dobré.“ Jste o tom přesvědčeni. Tohle prohlášení obstálo. Začínáte se cítit o něco lépe. Pocítíte mírnou úlevu. Už na sebe nemáte takovou zlost. Vaše vibrace se zvyšují. Pokračujme tedy a dodejme procesu Zaměřovacího kola sílu. Když najdete myšlenky, z nichž máte dobrý pocit, zapisujte si je kolem obvodu svého většího kruhu. Představte si jej jako ciferník a začněte na místě, kde by bylo 12 hodin. Pokračujte směrem k jedné hodině, ke druhé hodině atd., až budete mít celkem 12 prohlášení, z nichž máte dobrý pocit. I kdybyste chtěli změnit své myšlenky, nejste schopni na ně nějak „naskočit“, protože někdy víří příliš rychlým tempem.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Bavit se a vydělávat peníze

Proces Zaměřovacího kola představuje hledání myšlenky, která je dostatečně blízká stavu, v němž se právě nacházíte. Nemusíte skončit v mizérii, nýbrž se můžete postupně začít pohybovat směrem k tomu, jak se chcete cítit. Máte teď k dispozici úžasný nástroj vibračního přemosťování Řekněme například, že se cítíte tlustí. Prošli jste zkušeností, která způsobila, že se tato myšlenka dostala ve vaší mysli do popředí.

V souvislosti s ní pociťujete silně negativní emoci. Vezměte si papír, nakreslete doprostřed kruh a do kruhu napište: Chci se cítit štíhlý/á. Zaměřte se na tento předmět svých tužeb. Snažte se najít myšlenky, které jsou v souladu s tím, jak se chcete cítit, myšlenky, z nichž máte dobrý pocit, když o nich přemítáte. Hledejte myšlenku, která vás nerozladí.

Mohu být opět štíhlý/á.

(Tato myšlenka je příliš daleko od toho, čemu skutečně věříte. Přestože byste chtěli, nevěříte jí. A také vnitřně cítíte, že jí nevěříte. Jelikož z tohoto prohlášení nemáte dobrý pocit, spíše vám jenom zkazí náladu.)

Mé sestry jsou štíhlé a krásné.

(Ani z této myšlenky nemáte dobrý pocit. Poukazuje na jejich úspěch a vám spíš připomíná váš neúspěch. Tato myšlenka vás deprimuje.)

Objevím něco, co bude fungovat.

(I když z této myšlenky máte o něco lepší pocit než z těch předchozích, stále z ní nemáte vysloveně dobrý pocit. Vyzkoušeli jste mnoho věcí, jste však přesvědčeni, že jste neobjevili nic funkčního, a proto tato myšlenka pouze podtrhuje vaše minulé neúspěchy a kazí vám náladu.)

Vím, že existují lidé, kteří na tom byli stejně jako já a kteří našli fungující způsob řešení.

(U této myšlenky možná konečně pociťujete úlevu. Skutečně se cítíte o něco lépe. Mějte na paměti, že nehledáte myšlenku konečného řešení. Tato myšlenka vás nestrhává dolů. Napište si ji na papír do pozice dvanácti hodin a hledejte další myšlenky, z nichž máte stejně dobrý pocit.)

Nemusím všechno zvládnout během dneška.

(To je další myšlenka, která sedí. Zapište ji do kruhu na pozici jedné hodiny.

Najdu dietu, která funguje.

(Rozlaďující myšlenka.)

Necítím se dobře ve svém oblečení.

(Rozlaďující myšlenka.)

To bude prima, až si koupím nějaké nové oblečení. (2:00) (Tato myšlenka sedí.)

Mé tělo se bude cítit svěžejší. (3:00)

(Sedí.)

Pocítím víc energie. (4:00)

(Sedí.)

Dostanu nové nápady. (5:00)

(Teď už jedete na kolotoči.)

Už vím o některých věcech, které pomáhají. (6:00)

(Ano, z toho je lepší pocit.)

Mám rád/a kontrolu nad svými zkušenostmi. (7:00) (To sedí.)

Těším se, až tuto změnu provedu. (8:00)

(Sedí.)

Mám rád/a dobrý pocit.

(Tohle sedí. Napište to do kruhu na pozici devíti hodin.)

Mám rád/a dobrý pocit ze svého těla. (10:00)

(To sedí.)

Mám dobrý pocit ze svého těla. (11:00)

(Ano! Potom, co jste to napsali do pozice jedenácti hodin, výrazně zakroužkujte slova, která jste původně vepsali doprostřed svého Zaměřovacího kola.

Všimněte si, že nyní cítíte bližší vibrační soulad s touto myšlenkou, zatímco před pouhými několika minutami jste jí vůbec nebyli blízko.)

Abrahame, řekněte nám více o Zaměřovacím kole

Možná jste slyšeli, jak říkáme, že váš bod síly je v přítomnosti. I když myslíte na minulost nebo na současný okamžik či na budoucnost, děláte to právě teď. Vibrujete teď. Puls tepe teď. K vibračnímu vyzařování dochází teď. Jakékoli tvůrčí napětí mezi přivoláváním životní síly a umožňováním proudění této síly skrze vás (tedy mezi přivoláváním a umožňováním) se děje právě tady a teď. Zde uvádíme slovo, na které chceme, abyste se během následujících několika dní zaměřili. Stojíte na novém místě.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak získat spoustu peněz?

Proces č. 17: Zaměřovací kolo líbí novost místa, na kterém se právě nacházíte. A nyní vám chceme ukázat, jak stát na tomto novém místě a uvést do souladu vaši novou energii s novým přáním, které přinese nové a snadné výsledky. Zaměřovací kolo je nejlepší nástroj, jaký jsme našli, aby vám pomohl přemostit určité přesvědčení tak, že bude v souladu s předmětem vaší touhy. Co tím myslíme? Identifikujte své přání a potom aktivujte vibraci, která je s ním v souladu.

Další příklad procesu Zaměřovacího kola

Začněte hledáním věty, která vás dostane na kolotoč. Napište věty, které jsou dostatečně blízké vašemu přesvědčení, takže vás nestrhávají dolů. Jestliže napíšete „Těší mne dělat daňové přiznání“, rozladí vás to.

Když napíšete „Myslím právě na to, že vláda mne obírá o peníze a promrhává je neužitečným způsobem“, budete z toho rozmrzelí. Cílem je snažit se najít něco, co je v souladu s vaším přáním a máte z toho lepší pocit. Takže byste mohli napsat například něco ve smyslu: „Líbí se mi, když hezky zvládám život. Mám dobrý pocit, když se mi daří plnit povinnosti. Líbí se mi, když mám věci udělané včas.

Miluji vědomí, že mám všechno v pořádku a dobře zorganizované.“ Tohle by však mohlo být pro vás příliš silné prohlášení. Sami uvidíte, jaký z něj budete mít pocit, a pak můžete říci, zda obstojí, nebo ne. Zkrátka to na základě principu pokus a omyl budete stále zkoušet. Můžete například říci něco jako: „Vím, že existuje velice mnoho lidí, kteří se cítili stejně jako já a kterým se to podařilo zvládnout.“ To vás dostane na kolotoč! „Přestože současný daňový systém není dokonalý, představuje mechanismus, díky němuž naše vláda funguje.“

Rozladí vás to, nebo vás to dostane na kolotoč? „Každým rokem se mi to daří lépe a lépe. Zvládám věci stále příjemněji a nacházím způsoby, jak to udělat ještě příjemnějším. Mé daně jsou pro mne dobrým stimulem, jak si věci uspořádat a jak je vyřešit.“ Čím lepší pocit z něčeho máte, tím lépe vám to jde Rádi bychom vám teď řekli následující: Nic jsme nevyřešili. Jinými slovy, nic se ve skutečnosti nezměnilo. Stále musíte platit daně. To, co vám však chceme nejvíce zdůraznit, je, že vy se právě teď nacházíte v odlišném stavu než předtím. Díky tomu vám budou věci jasnější než dřív.

Také vzpomínky se vám začnou vybavovat snadněji než dosud. Na to, kam jste něco položili, si nyní vzpomenete rychleji. Jinak řečeno, všechny ty rozptýlené věci vašeho života, které jsou na hromadách a v krabicích a v pořadačích a v peněženkách – všechny tyto kousky informací, jež se nacházejí tady a tamhle – se shromáždí a uspořádají ve vaší mysli.

Vaše Vnitřní mysl o vás totiž začne pečovat v takovém souladu, jaký nebyl možný, dokud jste si nenašli trochu času, abyste zharmonizovali svá přání se svou energií.Ať už je předmětem vaší pozornosti hrad, nebo knoflík, přivolává tento předmět životní sílu. A právě o pocit životní síly v životě jde. Důvod, proč ji přivoláváte, není důležitý. Je možné cítit stejně velkou radost při přípravě daňového přiznání, jako při plánování zaoceánské plavby.

Nemusíte tomu věřit, ale nedostatek životní síly nastane ve chvíli, v níž jste energii neumožnili, aby vámi proudila bez rezistence směrem k předmětu vaší pozornosti. Přivoláváte energii, jelikož chcete dělat to, co chcete, ale potom ji odkloníte, protože máte určité zvyky nebo děláte prohlášení, která jí brání v plynutí. Když vámi chce proudit energie, ale vy jí to nedovolíte, dá vám to pořádně pocítit. Jelikož proces

Zaměřovacího kola způsobuje zaměření na konkrétní předmět na delší dobu než obvykle, váš bod přitažlivosti se mění, zatímco cíleně vyhledáváte myšlenky, z nichž máte dobrý pocit. Když uplatňujete prostý, avšak účinný proces Zaměřovacího kola na různé předměty, s nimiž se v životě setkáváte, můžete efektivně zlepšit svůj bod přitažlivosti ve všem, co je pro vás důležité.

Použitá ukázka je z knihy: Požádej a je ti dáno – Esther a Jerry Hicks

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Abraham Hicks – Umění tvoření a přijímání peněz

Pokud se vám videa a články líbí, můžete ZDE darem podpořit překlady. Přepis: Host: Zdravím. Mám …

6 komentářů

  1. Dajwe mám nějaké fotky přírody, pokud by jsi měl zájem mohu také zaslat na email.

  2. Fotky odeslány, přes úschovnu na tvůj email, mělo by být ok, dej vědět, díky.

  3. Ahoj Dajwe, děkuji za překlady, oceňuji, kolik času tomu dáváš a jaké poklady mi zpřístupňuješ. Všimla jsem si, že od pasáže Abrahame, řekněte nám více o Zaměřovacím kole. Je to 2. strana textu nesedí odstavce, je to vždy v pasáži, kdy se do textu přímíchalo asi číslo stránky, tak pak začátek věty nedává zcela smysl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *