Abraham Hicks – Jak dosáhnout pocitu úlevy ve vztahu k penězům?

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Přepis (video na konci + za videem najdete ukázku z knihy Požádej a je ti dáno týkající se cvičení Zaměřovací kolo, o kterém Abraham v tomto videu mluví):

Abraham: Nalaďme se na vortex týkající se tématu peněz. Povězte nám, co souvisí s vaším životem, a vztahuje se k vaší nespokojenosti… Tohle zaměřovací kolo děláme, protože si uvědomujete, že kolem tématu peněz máte chronické myšlenkové návyky, které vám zabraňují se dostat do vortexu ve vztahu k tématu peněz. Chcete, aby k vám proudila spousta peněz, která neproudí, a víte, že důvodem jsou ty myšlenkové návyky. Účelem tohoto cvičení je – mám chronické, čili je nabízím často, navyklé myšlenkové vzorce vzhledem k nedostatku peněz, které mi zabraňují být ve vortexu. Je to tak?

Host: Ano.

Abraham: Uprostřed vortexu, tohoto zaměřovacího kola, kam se chceme dostat, se nachází tvrzení: “Chci, líbí se mi, miluji, mám záměr, jsem…” Líbí se mi vyřešení odporu. Líbí se mi uvolňování odporu. Ale stále myslíme na odpor, takže ho neuvolňujeme.

Host: Napadá mě slovo umožňování.

Abraham: To je dokonalé slovo. Miluji umožňování věcí, po kterých toužím. Jak to zní? Není to dost zacílené na dané téma? Tak moc rád umožňuji svou finanční prosperitu. To je skvělé. Moc rád umožňuji… miluji pocit umožňování si příjmu finanční prosperity. Miluji pocit umožňování si přijímání finanční prosperity. Miluji pocit souladu. Miluji bytí ve vortexu. Vím, jak se tam dostat. Miluji, když jsem ve vortexu a myslím na peníze– to vás z vortexu ihned vyhodí. Miluji pocit umožňování si finančního blahobytu. Napadá vás něco?

Host: Ještě ne. Na vnější straně kola?

tropical_island_hotel-wallpaper-1920x1080

Abraham: Vím, že je to záležitost slaďování mé vibrace. Vím, že podle svých pocitů poznám, jak dobře se mi daří. Vím, že se dokážu dobře zaměřovat na nějaká témata. Uvědomuju si, že téma peněz je takové, na které jsem se nějakou chvíli zaměřoval negativně. Vím, že mohu změnit své myšlenky o čemkoliv. Vím, že při změnění svých myšlenek mohu dosáhnout více peněz. Tohle zaměřovací kolo není o získání více peněz. Tohle kolo je o tom si užít pocit ve vztahu k penězům bez odporu. To je zásadní. V tuto chvíli těch peněz nedosáhnete.

Ale můžete dosáhnout pocitu ve středu tohoto kola zaměřování. Sahám po pocitu úlevy, který mi dodá uvolnění odporu ve vztahu k penězům. Jsem rád, že jsem ohledně peněz v klidu. Miluji, že jsem si tím sebejistý. Miluji ten pocit ve vztahu ke všemu. Začínám chápat, že je to o řízení mé mysli a ne o ovlivňování výsledků. Věřím, že svou mysl dokážu řídit. U spousty věcí se mi to daří, takže tady to také dokážu. Očekávám dobré výsledky, jak svou mysl stále udržuji v lépe pociťujícím místě. Právě tam jsem. Právě svou mysl udržuji v lépe pociťujícím místě.

love_on_the_beach_2-wallpaper-1920x1080

Našel jsem úlevu ve vztahu k tomuto tématu peněz. Není možné, aby se tohle neprojevilo ve zlepšení ve všech částech mého života. Jelikož je tohle kolo zaměřeno konkrétně na egoistickou žádost… úžasnou, krásnou egoistickou žádost o více peněz, tak mi tohle kolo velmi dobře v tomto směru posloužilo. Dosáhnul jsem toho, co jsem si napsal na začátku tohoto kola. Nyní pociťuji lehkost ohledně tématu souladu.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Chci si vytvořit 10 milionů dolarů

Dosáhnul jsem lehkosti, po které jsem toužil. Dokázal jsem to. Dosáhnul jsem lehkosti, kterou jsem chtěl dosáhnout. Chceme, abyste si uvědomili, že vám pomáháme v tom, abyste se dostali do vortexu. Nechceme vám pomáhat v získání peněz, ale v tom se sladit, protože víme, že důsledné vstupování do vortexu vám musí přinést prostředky k získání peněz. Když vstoupíte do vortexu se vším, o co jste už žádali, budou k vám chodit nápady, budete na správném místě ve správný čas, narazíte na někoho, zjeví se vám to tak, že to nepřehlédnete.

navrat

Je mnohem lepší, abyste si uvědomili,  že jste do vortexu vkládali věci, a uvědomili, že jste ve vortexu vždy nebyli, a rozpoznali svou emoci jako známku toho, jak se vám daří, a pak udělali nějaká zaměřovací kola a cvičení na oceňování, dokud se záměrně nepřiblížíte k dosahu zaměřovacího kola, a pak cítili oživenou jasnost, kterou díky tomu najdete, a viděli setkání, která se začnou dít, a cítili, tak jako když máte ruce v hlině, tvarování tohoto života.

Myslíte si, že chcete, aby vám do klína najednou spadla kupa peněz, ale slibujeme vám, i když si myslíte, že to chcete, tak mnohem radostnější a vzrušující pro vás je, abyste to kousek po kousku vytvarovali, postupně se s tím sladili, a pak sledovali pohodlné, snadné a přirozené odvíjení prosperity, kterou chcete, a kterou si zasloužíte, a která tam na vás čeká.

Líbil se vám článek a video? Níže můžete přispět libovolnou částkou a podpořit tak mě jako překladatele. Umožní mi to Vám poskytovat více obsahu a pravidelněji. Děkuji. Více se dozvíte ZDE.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Překlad: Dajw

Ukázka z knihy Požádej a je ti dáno – cvičení Zaměřovací kolo:

Kdy použít tento proces:

• Když si uvědomujete, že váš současný vibrační bod přitažlivosti není tam, kde chcete.

• Cítíte-li negativní emoci v důležité záležitosti a hledáte způsob, jak se v ní cítit pozitivně.

• Když se právě stalo něco, co vám není po chuti, chcete se nad tím zamyslet, dokud je to čerstvé, a toužíte změnit svůj bod přitažlivosti, aby se nic podobného už nestalo.

• Chcete-li dosáhnout úlevy.

Pásmo současného emočního nastavení

Tento proces Zaměřovacího kola bude mít pro vás největší přínos, jestliže se vaše emoční nastavení pohybuje někde mezi:

(8) nudou

a

(17) hněvem.

(Pokud si nejste jisti, jaké je vaše současné emoční nastavení, vraťte se k 22. kapitole a projděte si 22 kategorií na emoční navigační stupnici.)

Na základě vlastních životních zkušeností si lidé často přivlastňují taková přesvědčení, která je silou zvyku udržují na vibračních frekvencích, znemožňujících jim získat něco, po čem touží. Ačkoli jim tato přesvědčení nejsou ku prospěchu, neustále se k těmto nepříjemným skutečnostem vracejí a obhajují je slovy: „Ale vždyť je to pravda.“

Chceme vám připomenout, že jediným důvodem, proč se něco manifestovalo do fyzické, hmatatelné, definovatelné podoby, je vyvinutí dostatečné pozornosti vůči předmětu či stavu, který se materializoval. Avšak to, že někdo jiný vyvinul úsilí na vytvoření své pravdy, přece ještě neznamená, že to má něco společného s vámi nebo s tím, co vytvoříte vy. Ve své snaze zdokumentovat fakta a události své doby se často, aniž to víte, udržujete ve vibračních vzorcích, které zajišťují, abyste „pravdu“ (nebo nějakou skutečnost, kterou zkoumáte) potvrdili svou vlastní životní zkušeností. To se však neděje proto, že je to nepopiratelná pravda, jejímiž jste svědky. Dochází k tomu proto, že ve svém vlastním zaměření jste s danou věcí dosáhli vibračního souladu, a tak vám zákon přitažlivosti dodá odpovídající zkušenost.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak z myšlenky vytvořit hmotné peníze?

Občas nám někdo řekne: „Ale Abrahame, to přece nemohu přehlížet, neboť je to pravda!“ A my na to řekneme: Je to pravda jenom proto, že z toho někdo pravdu udělal tím, že tomu věnoval pozornost. Pochopte, že ve skutečnosti tím říkáte: „Vzhledem k tomu, že někdo jiný tomu věnoval pozornost a že se to na základě zákona přitažlivosti stalo jeho zkušeností, si myslím, že musím udělat totéž“. Jinými slovy: „I když to nechci, jsem povinován/a to stvořit i ve své realitě čistě proto, že už to stvořil někdo jiný.“ Existuje mnoho věcí, které jsou pravda a po nichž skutečně toužíte.

A existuje též mnoho věcí, které jsou pravda, a po nichž netoužíte. Chceme vás povzbudit, abyste věnovali maximální pozornost věcem, po kterých toužíte, a udělali z těchto úžasných věcí pravdu svých životních zkušeností. Většina lidí však nevěnovala vědomě své myšlenky věcem, z nichž má dobrý pocit. A tak, aniž to ví, si pěstovala myšlenkový návyk, který nyní neustále opakuje. Některé vaše myšlenkové vzorce jsou pro vás mimořádně důležité. Jiné však nikoli. Proto je proces Zaměřovacího kola určen k tomu, aby vám pomohl změnit vaše vibrační vzorce související s těmi konkrétními předměty, které vám neprospívají. Je to proces, jehož prostřednictvím se můžete doslova přimět, abyste měli takové myšlenky, které ve vás vyvolávají dobrý pocit – a tudíž i zlepšují váš bod přitažlivosti.

Doporučujeme vám, abyste tomuto procesu věnovali 15 až 20 minut pokaždé, když cítíte silnou negativní emoci ohledně něčeho, co se stalo, nebo kdykoli si přejete posílit svůj pocit, že vidíte věci jasně. Zesílená negativní emoce vás pokaždé upozorňuje na vhodnou příležitost přesměrovat svou energii na nějaký jiný předmět, protože zažíváte něco, co vás uvedlo do zvláště zaměřeného stavu. Když tedy aplikujete proces Zaměřovacího kola, budete jakékoli zlepšení, jehož dosáhnete, schopni cítit výrazněji.

Doporučujeme vám použít proces Zaměřovacího kola pokaždé, když si jste jasně vědomi něčeho, co si nepřejete. V tomto procesu prohlásíte něco, co je v souladu s vaším přáním. Jinak řečeno, usilujete o soulad. A jak poznáte, že jste zvolili to správné prohlášení? Tak, že pocítíte úlevu. Toto prohlášení vás uklidní, způsobí, že se cítíte o něco lépe.

Jakmile ho máte a umocníte jej tím, že na něj zaměříte svou pozornost, a pak si vzpomenete na něco, co s ním souvisí – to znamená, jestliže u takovéhoto mírného uklidňujícího prohlášení dokážete udržet pozornost přinejmenším 17 sekund, a tím umožnit, aby se k němu připojila další myšlenka – uvede to vaše nově prohlášené přesvědčení do pohybu.

–Pokračování na další straně–

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Abraham Hicks – Umění tvoření a přijímání peněz

Pokud se vám videa a články líbí, můžete ZDE darem podpořit překlady. Přepis: Host: Zdravím. Mám …

6 komentářů

  1. Dajwe mám nějaké fotky přírody, pokud by jsi měl zájem mohu také zaslat na email.

  2. Fotky odeslány, přes úschovnu na tvůj email, mělo by být ok, dej vědět, díky.

  3. Ahoj Dajwe, děkuji za překlady, oceňuji, kolik času tomu dáváš a jaké poklady mi zpřístupňuješ. Všimla jsem si, že od pasáže Abrahame, řekněte nám více o Zaměřovacím kole. Je to 2. strana textu nesedí odstavce, je to vždy v pasáži, kdy se do textu přímíchalo asi číslo stránky, tak pak začátek věty nedává zcela smysl.

Napsat komentář: Dajw Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *