Jak vyléčit jakoukoliv nemoc

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Tady je jedna dobrá zpráva, kterou si většina lidí neuvědomuje, nebo na ní prostě není naladěna. A to je, že každou vteřinou, kdy zažíváte život, zažíváte také expanzi. A díky ní také větší část vás samých expanduje. Jinými slovy: Není možné, ani na chvíli, abyste cítili přítomnost něčeho nechtěného, bez toho, aniž byste netoužili po něčem lepším co je v souladu s vaším vibračním vzorcem.

A jakmile tato touha z vás vyzařuje, tak v tu samou chvíli i větší část vás, která je vibrací, kompletní vibrací, dostává informaci o vaší žádosti a dává jí maximální pozornost. Té žádosti o prosperitu o kterou jste požádal, nebo o touze po zlepšení vašeho zdraví o které jste požádal. Pojďme si to vysvětlit ještě jinak, abyste tomu lépe rozuměli.

Takhle to funguje u všech druhů vědomí a vaše tělo je stvořeno z trilionů buněk a každá z jich je vědomí. Takže, možná jste něco snědl, možná jste byla něčemu vystaven, možná jste se setkal s nějakou bakterií nebo cizopasníkem nebo to čemu říkáte bacil nebo něčím čemu říkáte nemoc nebo třeba návykovou látkou. Prostě s něčím co není pro vaše tělo příznivé. Možná jste něco špatného snědl, prostě něco co vám nevyhovovalo a už ani sám nevíte co to bylo protože krabičku od toho jídla jste si neschoval. Požil jste něco na co prostě vaše tělo nebylo zvyklé a proto některé buňky vašeho těla se kvůli tomu okamžitě ocitly v nepříjemné situaci. Sám víte jaké to je když se vám stane něco negativního…

Takže, řekněme že některé buňky ve vašem těle jsou momentálně trošku v nepořádku. Jenže, v tom samém momentě kdy tyto buňky zjistily svůj nesoulad, taky v tu samou chvíli zažádaly o zpětný soulad. V tom samém momentě. Triliony vědomí ve vašem těle zažádaly o zlepšení a to v okamžiku kdy zjistily že se něco trošku vychýlilo z běžných kolejí. A v tu samou chvíli kdy se toto stalo a je jedno zda se jedná o jednobuněčný organismus nebo mnohobuněčný organismus, což je lidské tělo se odehrála tato buněčná žádost. Jinými slovy. Vaše buňky zažádaly o soulad, protože vědí co chtějí a vědí co nechtějí.

V ten samý moment kdy byla tato žádost vašimi buňkami vyslána, tak nefyzická část vás samých, ta energie, která tvoří světy začně proudit v souladu se žádostí, kterou dostala a vytvoří tím okamžitý soulad. Okamžitý. Prostě okamžitá manifestace.

Toto se děje ve vašem těle celý den. Každý den. Vy ani nevíte jak tahle továrna, tato vibračně vědomá továrna, kterou nazýváte fyzické buněčné tělo se dostává do souladu každý den, každý den, každý den. No a potom, řekněme se objeví něco kvůli čemu jste šílení nebo čeho se bojíte nebo něco čemu prostě odporujete. Zkrátka se ocitnete na chvíli v takovém problematickém období kdy se opravdu utápíte ve svých problémech, přestože řešení jsou pro vás připravena a odehrávají se.

Ale protože vy, jako kapitáni této buněčné lodi se zaměřujete negativním směrem,kde dominantní emocí ve vás je emoce strachu či obav nebo vzteku, tím pak sami sobě způsobujete vibrační odpor v komunikaci uvnitř tohoto vibračního těla které patří vám. A i když vaše buňky přesně vědí co potřebují a co chtějí a žádají o to vše přesně tam kde to mohou dostat, tak jste to nakonec vy sami kdo jim stojí v cestě k uzdravení.

A tomu tedy říkáme odpor. Tomu říkáme odpor a vy víte, že to děláte, protože cítíte negativní emoci. Negativní emoce je přítomná a pokud pokračujete dále a udržujete ji tak negativní emoce roste. A když v tom dále pokračujete pocítíte to svými fyzickými smysly a když jdete ještě dál, tak nakonec dá lékař vašemu fyzickému tělu nálepku nemocné se všemi těmi diagnózami.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak vibrace jídla ovlivňuje tělo?

Jenže tento stav není vlastně ničím jiným než ukazatelem velkého odporu ve vás A tento odpor je pro vás velký problém protože brání v komunikaci mezi tím kým jste se vy (nebo vaše část – mluvíme o té buněčné části) již dávno stala. Jenže před tím než vám tyhle věci začnou dávat smysl a než z nich začnete mít osobní užitek, tak první věc kterou musíte udělat je přijmout, je že jste zejména a hlavně vibrační bytosti. Že jste více vibrací, než čímkoliv jiným. A přestože v tomto hmatatelném fyzickém těle, které jste sem přišli milovat, oceňovat a znát jako sebe sama, nezapomíntejte že jste hlavně překladačem vibrací.

A to je důvod proč existujete stejně jako ve své fyzické formě interpretujete fyzické bytí až do tohoto fyzického stávání se. A máte schopnost zaměřit svou mysl stejně tak jak jste to dělali dokud jste nepřišli do tohoto fyzického těla. Máte schopnost pokračovat takhle dál ve své tvorbě – a to velkolepě.

Jenže většina lidí to nedělá. Většina lidí pozoruje to co je. A protože pozorují to co je, tak nabízí vibraci toho co je. A protože nabízí vibraci toho co je, tak vytváří více toho co je. I když by chtěli něco jiného, tak věnují pozornost a jsou fixováni na to co je. Protože jste sem přišli tak velmi věřit tolik moc téhle realitě, která je, že o ní chcete mluvit, chcete ji ospravedlinit, chcete ji vysvětlit, chcete ji zkokumentovat historicky chcete jí vystavět pomníky, chcete jí ohodnotit – hlavně tu negativní stránku.

A chcete o ní učit děti ve školách. chcete aktivovat vše co se vám kdy stalo a co vás nějak negativně zasáhlo, a chcete to učit děti ve školách protože jste zapomněli na tu nejdůležitější věc. Zapomněli jste že na co se zaměřujete, se rovná vašemu bodu přitažlivosti a váš bod přitažlivosti znamená celý váš život. Vortex tvoření je přítomnost – je to přítomný čas.

Chceme abyste věděli, že máte schopnost krůček po krůčku a my vás naučíme mnoho způsobů se záměrně přesunete na lepší místo. Obnáší to sice trochu snahy. A co je snaha? Snaha je překonat odpor. Pokud v sobě nemáte žádný odpor, tak to není potřeba žádná snaha. Takže nejdřív, když máte v sobě odpor tak potřebujete trošičku snahy dostat se zpátky do Vortexu. A jakmile poznáte že už jste zpět protože už to pocítíte, tak se snažte vyždímat ten příjemmý pocit, protože je tak příjemný.

Jak začnete procvičovat vibraci toho kým skutečně jste – vibraci lásky, vibraci oceňování, tak začnete být více vyrovnaní a budete více hledat to co chcete vidět, tak tím vytrénujete sami sebe že se dostanete do frekvence toho kým skutečně jste.

A potom začnete zažívat to čemu říkáme manifestace ve skutečném čase která znamená, že ve stejnou chvíli kdy váš život před vás postaví nějakou otázku tak v tu samou chvíli vám dá také odpověď. A tohle se vám často stává. jenže o tom nevíte. Stává se vám to s každou činností ve které nemáte odpor. Jinými slovy například když řídíte po dálnici – tak jste to vy. A přesně víte co tamten chlap před vámi za chvíli udělá. Jeho chování zachytí váš radar ještě před tím než to udělá.

Je to tak? A tohle se stává vám všem neustále. Cítili jste to, věděli jste, rozhodli jste a chovali se podle toho. A tím jste se vyhli možnému problému protože problém i řešení se vašemu bytí naskytly v jednu chvíli a to z toho důvodu, že jste žili manifestací v reálném čase.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak je to se závislostí na tabáku

A to protože jste byli ve stavu bez odporu o téhle věci v danou chvíli. A buňky vašeho těla to dělají stejně celý den, každý den. Vy máte ve svém těle teď a tady potenciál a schopnost i prostředky zažít a přivodit si jakoukoliv šílenou chorobu lidstvu známou nebo i dokonce lidstvu ještě neznámou. Ale nestane se vám to protože buňky vašeho těla vědí co dělají. a i když vy jste z větší části negativní – jste – protože se obáváte, rozčilujete se kvůli tomuhle nebo támhletomu.

No, tak tím jste v sobě vytvořili slušné množství odporu. Nezdá se vám zajímavé, že i když máte ty nejlepší léky ve své historii a vědce, kteří za nimi stojí a lékařský systém, který ho enormně rozvíjí tak máte dnes nejvyšší množství nemocí než kdykoliv jidy?

Nezdá se vám to zajímavé? Maličko? Chceme abyste chápali že máte potencilál – vy sami jako jednotlivci a kolektivní vědomí vás bude následovat ve chvíli kdy více z vás tomu bude rozumět že máte schopnost něco pozřít nebo být něčemu vystaveni. Nechcete přece žít v jeskyních. Stejně v nich je jen hlína a netopýři. Nemůžete se prostě skrývat před tím co je venku.

Takže když jste venku a jste vystaveni tomu všemu , nejste šťastni, že víte že v tu samou chvíli kdy jste něčemu vystaveni tak to buňky vašeho těla poznají okamžitě? Že zde prostě existuje okamžitý balanc, který vytvoří a ve vašem oceňování a lásce není žádný odpor takže není ani zapotřebí žádná snaha o to aby se buňky vašeho těla dostaly do souladu.

Nejste šťastný že takto funguje celá vaše planeta? Lidé jsou vyděšeni například ze zemětřesení ale my říkáme – dobrá práce planeto. Tím se totiž Země dostává zpátky do souladu. A vy lidé nemáte zemětřesení, nemáte vulkány nepřesouváte své póly. Vy přestáváte být. Ale měl byste začít něco dělat stejně jako vaše planeta která ví jak se dostat zpět do souladu tak stejně je to i s vaším tělem.

Takže když se mu přestanete stavět do cesty a už dál nebudete už skrývat tyto hloupé opravdu hloupá srovnávání nebo soudy které jdou proti vašemu proudu, pokud přestanete tlačit proti domu co nechcete, a více budete myslet na to co chcete tím že se vytrénujete do vibrační reality toho kým doopravdy jste, tak potom, potom začnete žít životem po kterém toužíte.

Vy jste tam, kde v momentě vašeho souladu ve Vašem tvořivém Vortexu existují další spolupracující složky.existují další spolupracující složky. A ty myslí jako vy a touží jako vy a a jsou shromážděny ve vašem Vortexu. A společně vy s nimi společně dostanete svou myšlenku až za hranice, až na místo kde dosud nikdy nebyla. A o tom jsou tato setkání. Přicházíme společně za vámi a známe všechny detaily vaší existence kterými jste vy sami. Ale přinášíme sem ještě navíc něco jedinečného Přicházíme jako úplná reprezentace toho kým skutečně jste ve vašem Vortexu.

A my se zaměřujeme silně na to kým doopravdy jste nebo lépe, kým jste se doopravdy stali že pro vás čiiníme nemožným abyste se odchýlili od vibrace úplnosti kterou jste vy. Pokud tedy aspoň trochu dáváte pozor. A o tom je učení druhých. O tom je vzestup. To jste opravdoví vy. Přišli jste sem vzestoupit. Vyučovat druhé k zářnosti svého příkladu. Vytrénovat sami sebe do vibračního souladu se sebou samými.

Takže teď už začínáte vidět, tento velkolepý svět tuto úžasnou časoprostorovou realitu na kterou jste zaměřeni očima Zdroje. Očima Zdroje, kterým jste vy sami.

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Abraham Hicks – Jak vibrace jídla ovlivňuje tělo?

Host: Zdravím, Abrahame. Jsem moc ráda, že tu jsem. Před 10 lety mi o vás …

2 komentáře

  1. Obrovske DAKUJEM!!!!

  2. Vyskúšal som to, riadil som sa podľa toho 2 roky a takmer som skrachoval… Čistý blud !!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *