Je to vaše

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

AH: Nová touha je nejlepší, stará touha je zatuchlá. Řekneme to takhle: Když máte věci, které chcete a které se kvůli stupni vašeho odporu dosud nezmanifestovaly, pak takovou touhu nevnímáte jako čerstvou. Taková touha vám přijde jako naděje nebo možná zklamání.

Já chci tuhle věc a ona nepřichází – říkáváte. Když jste byli ještě děti dostávaly jste nápady, přicházely k vám tak lehce. Ale postupně jste začali trávit čas tím, že se věci nedějí tak rychle. Nebo pozorováním věcí, které nepřicházely. Tím jste vyvinuli celé kultury, které se na tom točí a které vysvětlují, proč se věci které chcete nedějí. Začali jste to vysvětlovat tak, že jste se nenarodili pod šťastnou hvězdou, nebo že jste se nenarodili ve správné ekonomice, nebo jste se nenarodili správným rodičům, nebo jste se nenarodili za správných podmínek. A když jste byli opravdu zoufalí z toho vysvětlování proč se to co jste chtěli nezmanifestovalo, svedli jste to na minulé životy.

Nacházíte cesty, kterými vysvětlujete proč se to co jste chtěli dosud nezmanifestovalo – dosud. A my chceme, abyste už nikdy více nepoužívali tenhle způsob jako alternativu způsobu přemýšlení. Protože, když se díváte na to po čem toužíte a všímáte si, že to ještě není, a mluvíte o tom, že to ještě není, tak pak začnete počítat jak dlouho to chcete a jak dlouho to trvá. A potom a to je velká věc, kterou mnoho z vás dělá: Začnete vysvětlovat sobě a ostatním PROČ to trvá tak dlouho.

A co se děje, tak aniž byste to chtěli a aniž byste to věděli, začínáte vyvíjet vibrační vzorce, které odpovídají absenci té touhy. Místo toho, abyste tvořili vibrační vzorce, které se shodují s vaší touhou. A co se děje pak, jak to tom den ode dne mluvíte, den ode dne myslíte, a cítíte. Vaše nálada, váš přístup a prostě jak to cítíte, začne být více o absenci té věci místo o přítomnosti té věci, začne se dít toto: Když náhodou nastane chvíle, kdy začnete mluvit o té touze, pak se vám ta touha nezdá být vůbec příjemná, protože zaktivovala nesoulad ve vašem vzorci.

Proto bychom chtěli, abyste přemýšleli o čerstvosti té touhy. Řekneme vám to velmi laskavě: Když je něco co chcete a není to pro vás příjemné když na to myslíte nebo o tom mluvíte, tak o tom nemluvte a nemyslete na to! Protože pokaždé, kdy to děláte z takového pocitu, který není příjemný, tak nerozšiřujete svou zkušenost. Nedostáváte se do vibrace umožňování, které dovolí věcem, aby se staly Ve většině případů by bylo nejlepší mluvit o věcech, po kterých se cítíte lépe.

A také jsme si všimli, že obvykle, ne vždy, ale obvykle, když něco chvíli chcete, a ještě to nepřišlo, a jste v tom vzorci, že jste už odrazení nebo pocitu beznaděje, více pesimistickém než optimistickém, tak co jsme si všimli je že když začnete být velmi obecní, ve vašich konverzacích o tom tématu, obvykle už v tom nemáte takový odpor. Než když se snažíte být tak specifičtí. Takže tady je jedno dobré pravidlo: Buďte specifičtí u věcí, ze kterých se cítíte dobře, když na ně myslíte.

A buďte více obecní, když mluvíte o touhách, ze kterých nemáte dobrý pocit. A tak kousíček po kousíčku začnete čistit tyhle vibrační vzorce u věcí, které jsou pro vás důležité. A dostanete se do místa, kdy dovolíte více věcem, které chcete, aby se objevily ve vaší zkušenosti. Takže to chápete že? Dříve jsme vám řekli: Když něco chcete, když máte touhu, a když věříte té touze, potom jste v naprostém souladu a děje se to rychle. Takže mluvili jsme o přesvědčeních, mluvili jsme o touhách, ale dnes bychom chtěli mluvit o myšlenkách.

Čtěte také:  Jak mluvit sám se sebou

Místo abychom jim říkali: myšlenka-přesvědčení, nebo myšlenka-touha, chtěli bychom jí říkat jen myšlenka. Víte, opravdu chtěli bychom jí říkat vibrace. Raději než mluvit o touhách a přesvědčeních, bychom chtěli mluvit o myšlenkách. Chtěli bychom mluvit o vibracích. Ale opravdu, raději než mluvit o touhách a přesvědčeních, které jsou všechny jen myšlenky, jsou to vibrace, bychom raději mluvili o emocích.

Ale opravdu. Raději než o touhách a přesvědčeních, což jsou všechno myšlenky, které mají všechny vibrační podstatu, a vyvolávají ve vás city a pocity, tak o čem bychom opravdu chtěli mluvit je emoční stupnice, která vám ukazuje vibrační frekvenci každé myšlenky ať je to touha nebo přesvědčení. Protože když si začnete být vědomí, své vlastní vibrační frekvence, tak potom a jedině potom budete moci záměrně vést svou zkušenost. Protože, tohle je vibrační vesmír.

Netvoříte prostřednictvím své akce, netvoříte prostřednictvím svých slov. Vy neustále vyzařujete signál, na který odpovídá vše co je, tj. vesmírné síly. Takže, když brnkáte na strunu svých myšlenkových návyků, svých slov která jste zvyklí říkat, a to vše kolem pozorujete, a všimnete si, že nemáte dost peněz a všimnete si, že se vám nelíbí nemít dost peněz a mluvíte o tom, že jich nemáte dost, tak co bychom od vás chtěli je, abyste si všimli zaprvé a hlavně jaký je to pocit když se soustředíte na to, že nemáte dost peněz.

Protože jedině tak, že se naučíte řídit způsob jak se cítíte, budete schopni nalézt vibraci, která způsobí, že začnete vyzařovat signál, který se bude rovnat vašemu bodu přitažlivosti, na který Zákon přitažlivosti odpoví a projeví se ve vaší životní zkušenosti. Všimli jsme si, tím jak jsme pozorovali tolik z vás, kteří pracujete na záměrném tvoření své životní zkušenosti, že se často ztrácíte ve složitostech a debatách o vhodnosti svých slov. Ztrácíte se v sémantice, nebo se ztrácíte v myšlenkách.

Například velmi často myslíte že mluvíte o zdraví, ale přitom vyzařujete vibraci nemoci. Když sledujete televizi, i když třeba jen hodinu, působí na vás nejrůznější vjemy. A kdybyste měli zcela věnovat pozornost tomu co vám tam říkají, zaktivovali byste v sobě pocit zranitelnosti. Přestože reklamy říkají slova jako: Toto udrží vaše zdraví. Toto zlepší váš život. Tohle potřebujete. Zeptejte se svého doktora na tento produkt. Takže, slova znějí podložené vědecky. Znějí objektivně. Znějí inteligentně. Znějí jako fakta. Znějí důležitě. Ale ve skutečnosti ve vás vyvolávají pocit zranitelnosti. Často. A to znamená, že uvnitř vás vytvářejí vibraci, která není zdraví prospěšná, který ta slova popisují. No a tady se to ukazuje.

Jediný způsob, kdy víte jestli to co pozorujete, to co si pamatujete, to co si představujete, o čem mluvíte, na co se zaměřujete… Jediný způsob jak opravdu víte, co vibračně vysíláte a jestli to co vibračně vysíláte vám slouží. Ne jim! Vám. Nebo jestli vám to neslouží. A to zjistíte podle toho jak se cítíte, když se na tu věc zaměříte. A pokud se u toho cítíte dobře, tak se toho chyťte. Napište si to. Začněte brnkat na tu strunu. Řekněte o tom druhým. Nahrajte si to a často si to pouštějte. Slaďte se vibračně s čímkoliv nad čím plesá vaše srdce, nebo potěší vaši duši. Protože tyhle věci, po kterých se tak cítíte znamenají, že tím se na ně zaměříte v sobě uvolníte odpor a blahobyt bude váš.

Čtěte také:  Nikdy není pozdě

Samozřejmě je důležitý předpoklad, kterému musíte rozumět, aby vám to dávalo smysl. A my o tom budeme mluvit stále dokola. Nikdy s tím nepřestaneme. Věděli jste to když jste sem šli. Věděli jste to ze své nefyzické perspektivy. To je vše kdo jste vy a vše co víte. Existuje jenom zdroj zdraví. Existuje jenom zdroj blahobytu. Jen dobro proudí. Není to tak, že je bůh nebo dobro a zlo.

Je jen proud blahobytu, který proudí a který buď umožníte nebo ne. Ale proudí jen proud blahobytu. Nikdy nevstoupíte do místosti a nehledáte na zdi spínač na tmu. Víte, že není nic co byste přepli a způsobilo by to černou tmu, která by se vynořila z nějakého temného zdroje. A která by přinesla temnotu. Víte to, rozumíte tomu, že prostě máte málo světla. A nemoc není nic víc, než jen odtržení od zdraví. A zmatek je jen odtržení od jasnosti. A všechna chudoba je pouze odtržení od blahobytu.

A vše co vnímáte jako špatné je odtržení od vnímání dobra. Když vezmete korek a hodíte ho na vodní hladinu tak plave. Můžete ho držet pod vodou. Držet korek pod vodou je jako negativní emoce. Ale když ho necháte být. Tak hned vyplave. A co vám tvrdíme? Je přirozené, abyste se cítili dobře. Je přirozené, aby vaše vibrace byly vysoké. Je nepřirozené, abyste se cítili zle.

Je nepřirozené mít myšlenky plné odporu, které způsobí, že přestanete umožňovat blahobytu, aby k vám proudil. Často lidé říkají: Neměl bys věnovat pozornost tomu jak se cítíš. Je to sobecké! Ale, co tím opravdu myslí je: Měl bys věnovat pozornost tomu jak se cítím já! Stejně sobecké. Takže, my rozumíme proč se chcete cítit dobře. Je to pro vás přirozené, to jste vy.

Takoví jste chtěli být, proto jste sem přišli. Je to přirozený stav vašeho bytí. Vlastně jsme nikdy neviděli jediného z vás kdo by ať už toužil po materiální věci, vztahu, okolnosti, události, penězích… Nikdy jsme neviděli nikoho, kdo by ty věci chtěl z jiného důvodu, než že věřil, že až je bude mít, až to dostane, že se bude cítit lépe. Tohle je přirozený základní instinkt. A musíme vám říct, že tenhle vesmír je tak úžasně naplánovaný, sestavený, že každé vědomí, i buňky vašeho těla.

Každé vědomí, při zažívání okolností a každé vědomí je zažívá. Dokonce i jednobuněčná améba v oceánu zažívá plnohodnotnou tvůrčí zkušenost. Každé vědomí ze svého úhlu pohledu tvoří své vlastní vibrační preference, na které odpovídá Zdroj. Chápete jak je to dobré? Mluvíme i o trávě. Každý bod vědomí drahý a milovaný a požehnaný dostává odpověď. A tohle znamená, že celek vzkvétá.

Když pochopíte, že pro náklonnost Zdroje nemusíte s nikým soutěžit, že je všeho dost, aby se naplnila jakákoliv touha, a navíc že proud Zdroje, který živí touhy se tím proporčně rozpíná, pak už se nikdy nebudete bát že musíte o něco soutěžit. Nemusíte se už bát, že vám někdo vezme váš díl koláče. Už se nikdy nebudete bát, že na vás nezbyde dost. Dovolte okolnostem a okolním podmínkám, aby ve vás evokovaly vaše osobní touhy. A pochopíte, že Zdroj na ně vždy odpoví. Pokaždé.

Překlad: Crazy Woman 2018

Pokud jste v článku nebo videu našli inspiraci nebo jiný přínos pro svůj život, přispějte prosím finačním darem dle svých možností. Bez Vašich darů by nový obsah na tomto webu nemohl dále vznikat.

Děkujeme!

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Vaše očekávání jsou klíč

Host: Ok, takže co se mi dobře daří, je šířit veselou náladu, prostě to o …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *