Můžeme pomoci lidem s nízkou energií?

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Host: Když se … tak jako všichni – potkáváme se s lidmi s nižší energií, s lidmi s vyšší energií…

Abraham-Hicks: Pojďme to říci jinak. Všechno to jsou lidi s vysokou energií, kteří to v různém stupni umožňují nebo neumožňují. Takže když narazíte na někoho, koho popisujete jako „s nízkou energií“, jsou to lidé obvykle podráždění, hrubí a uštvaní, a jsou nepříjemní, protože jsou to lidé s vysokou energií, kteří to neumožňují. Proto jsou nepříjemní.

Host: Chci pro ně něco udělat. Chci pro ně udělat víc.

AH: Další věc je… Pokud jejich frekvence je daleko od té vaší, nemohou vás slyšet. A vy byste musel vystoupit z Vortexu, abyste se k nim dostal blíž, ale pak nemáte co jim dát. Takže – starejte se sám o sebe a zůstaňte ve Vortexu. /potlesk/

To je důležité. A co se stane – tohle je důležitá věc v tomto rozhovoru, toto je v této diskuzi důležité, že … vy všichni a všichni ti lidé se dostávají do Vortexu každý den, v různých chvílích. Prostě se tam dostanete.

Vy prostě nemůžete udržovat ten stav,  který vás drží mimo /Vortex/ … věčně. Prostě nemůžete. Nikdo se nemůže zaměřovat rezistentním způsobem tak silně protože Vortex vás volá a snaží se vás dostat dovnitř.

Host: Znám některé lidi… nevím… /smích/

AH: Než se hádat o jejich omezeních, nechte nás raději… /smích/… nechte nás ukázat vám, co tím myslíme. Zatím jsme o tom takhle nemluvili, ale … Takže – vy do určité míry chápete Zákon přitažlivosti.

A když vám říkáme, že když to promícháte a vyšlete ty rakety do Vortexu, tak větší část vás se soustavně stává touto novou verzí vás samých – a energie toho Vortexu je velmi mocná věc. Takže teď se zaměřte na někoho z těch lidí, o nichž jste mluvil, které popisujete jako “s nízkou energií”, protože jsou mimo Vortex, pročež jim není dobře a cítí se jako oběť a v životě se jim nedaří.

Ale kvůli tomu, co prožívají, o to silněji žádají, takže jejich Vortex je často více zaměřený a víří rychleji a silněji než téměř u kohokoli, koho znáte, protože oni žádají silněji.

Takže my chceme, abyste se zaměřil na tohle –  představte si tento obraz – /tohle/ podržte v centru své pozornosti: Tady máme Vortex – mějte na paměti, co představuje, je to verze jich samotných ve formě energie Zdroje. A /tento obraz/ má velkou moc!

A teď pohleďte na mocný Zákon přitažlivosti, o němž jsme už mluvili, zákon, který má na starosti všechny tyhle frekvence. A uvědomte si, že Zákon přitažlivosti reaguje na tuto mocně zaměřenou energii, na jejímž vzniku se oni významně podíleli.

Takže podle toho, jak to stojí teď, tak to všechno, čím jsou, se Zákonem přitažlivosti vnímá přitažlivou sílu toho /všeho/. Takže … to je obrovské. Takže tady jsou, a zaměřují se /na něco/, takže tady jsou a meditují – to není moc pravděpodobné, ale jenom pro příklad – meditují … a Vortex je rovnou vtáhne!

Protože při té meditaci zastaví myšlenky a když je zastaví, zastaví i myšlenky odporu, a když nejsou myšlenky odporu, jdou rovnou tam. Myšlenky odporu jsou jediná věc, která je drží mimo /Vortex/. Víme, že si určitě myslíte: Když tedy je ta přitažlivá síla tak velká, tak jak může jedna ubohá lidská mysl mít dostatečnou sílu to zrušit?

Čtěte také:  Začněte přijímat své štěstí

Protože… protože vy jste tu jako tvůrci, a pokud se zaměřujete ve svém NYNÍ, je to velká moc. Myšlenka, která vám běží hlavou, je mocná myšlenka. Není tak mocná jako přitažlivá síla Vortexu, a když zemřete, Vortex vás rovnou vtáhne.

Takže, tady jsou, v rezistenci. A Vortex víří rezistentně, Vortex víří rezistentně, vortex víří… oni jdou spát – Vortex je vtáhne! Vzbudí se, jsou nepříjemní, Vortex víří, jsou protivní, vzbudí se, je tam… jsou protivní, uvidí koťátko – Vortex je vtáhne dovnitř! /smích/

Znovu se soustředí na to, co jim dělá starosti, snědí hamburger, a je dobrý – Vortex je vtáhne dovnitř! Chápete, k čemu směřujeme? Vortex je všechny vtahuje na chvíli, než přijdou k sobě a zase si začnou stěžovat. Je tam spousta chvilek, kdy je Vortex vtáhne!

Chápete to? Je mnoho okamžiků, kdy Vortex  vtahuje každého dovnitř. Tohle vám říkáme ze dvou důvodů, jedním je, že když to víte, když víte, co víte o Vortexu, když zjistíte, že Vortex vás vtahuje – využijte toho. Trénujte tu vibraci, aby pro vás bylo snazší dostat se tam častěji.

Ale pokud jde o lidi, kteří vás zajímají, o které si děláte starosti, abyste je dokázal pozitivně ovlivnit – když si uvědomíte, že Vortex je vtahuje dovnitř a vy se zaměřujete na tu jejich verzi, která tam je, Vortex je vtáhne, a vy se s nimi potkáte.

Poslouchejte, co to znamená. Znamená to, že můžete s kýmkoliv z nich smysluplně diskutovat. Esther to objevovala u svých rodičů znovu a znovu – když se přestala starat o to, co si oni o ní myslí, a když se úplně přestala starat o to, co si myslí celkově, a zaměřila se na to, co ví, Vortex je mnohokrát vtáhl dovnitř a zažili úžasné společné chvíle.

Host: Prošvihl jsem příležitost, o níž jsem nevěděl, že tu /pro mě/ byla, dokud jste to neřekli. Protože… jsem toho člověka vždycky viděl v odmítavé náladě a nedávno jsem s ním mluvil po telefonu a řekl jsem: Hele – on zněl v pohodě, ale já jsem chtěl ten telefon ukončit. Protože jsem očekával, že bude negativní.

AH: Takže on byl ve Vortexu, ale vy jste šel pryč.

Host: Přesně tak. Páni.

AH: No, není pěkné to vědět? Takže co kdybychom to uzavřeli… Zjistili jsme, že není vaše starost, není vaše práce, abyste vystoupili z Vortexu proto, abyste někoho jiného dostali do něj. Tohle je ve skutečnosti motivace.

Vy jste tam, on je támhle, chcete jeden druhého dokopat dovnitř. Dokopat ho tam, to je motivace. Inspirace, to je zůstat uvnitř a… ale co chceme opravdu slyšet, je:  ve Vortexu je dostatek inspirace, takže nemusíte, nemusíte se o nic snažit. Vortex je inspirace. Vortex po nich sahá pořád, chápete. A tak to nejlepší, co každý může udělat, je být ve Vortexu a být připraven na setkání, když přijde.

V tom spočívá síla skutečného učení. Jen být na ně připraven, což znamená… a tady je další věc: když vidíte někoho, kdo svádí boj, a vy se do jejich boje vcítíte, nejste ve Vortexu a nebudete ladit s jejich „vortexovou“ verzí, kterou si tam oni už dali.

Ale když vy víte, co oni nechtějí, a představíte si, co chtějí, a jste ochoten strávit trochu času pozitivním očekáváním v zastoupení za někoho jiného, tak v tu chvíli jste připraven a jednáte jako… – tahle analogie není dokonalá, ale do určité míry to osvětluje – takže oni mají Vortex, který je volá stále.

Čtěte také:  Cvičení pro každý den - proud hojnosti

Vortex je volá, pořád. Ale oni jsou tak zatuhlí ve svých rezistentních myšlenkách, že /do něj/ nevcházejí moc často. A když ano, nevědí, co to znamená. Myslí si, že je to nějaká šťastná náhoda. Možná si myslí, že mají štěstí…

Mnoha způsoby vysvětlují, že nevědí, co to znamená. A tady se objevíte vy, vy víte, co to znamená. Vy se dostáváte do Vortexu úmyslně. Přemýšlíte o nich úmyslně. A tak vy s nimi vytvoříte vztah, který bude jako satelitní anténa, která směruje ten signál dolů, blíž, kde ho mohou vnímat.

Jinými slovy, když vy se zaměříte na blaho druhého, tak přestože je jejich Vortex volá a oni nejsou schopni ho slyšet, tak něco z vás, když jste ve Vortexu a zaměřujete se na ně, způsobuje, že je pravděpodobnější, že to /volání/ uslyší.

Ale u mnohých z vás se to pokazí, vy se pak zabýváte tím, jestli oni slyší, nebo ne, a Vortex vás pak vyplivne ven. A vy je pak nesnášíte,  protože mají nízkou energii. /smích/ Chápete, jak to funguje? Namísto toho nevěnujte žádnou pozornost tomu, kde jsou, zamilujte se do své “vortexové” verze jich samých a snažte se ji udržovat – není snad tohle nepodmíněná láska?

Jinými slovy, udržování jejich “vortexové” verze bez ohledu, co se navenek děje u nich – má to sílu, sledovat, co se děje, a proto, když říkáte “lidé kolem mě”, vyjmenováváte všechny ty lidi, kterým se kolem vás daří… Je to prostě… Rozbíhá se cyklus.

Čím víc se daří vám, tím víc se daří těm kolem vás, čím víc oslavujete svou prosperitu, tím víc prosperujete, tím víc lidí se připojí k vašemu úspěchu. Rozumíte… to je úžasná zkušenost.

Ale vy nemůžete… je to… trošku šikmá plocha, protože na jedné straně, když začnete oslavovat velkou věc, že se druhým daří, tak se můžete přistihnout, jak se strachujete, když se jim nedaří. A opravdu to nemůžete ovládat.

Takže vy musíte být tak trochu nezaujatí, očekávat pro ně to nejlepší, ale nebýt natolik vtaženi, že když je něco trochu nejisté, tak vás to vibračně rozhodí.

A o tom náš přítel mluvil předtím. Jinými slovy, “To jsem opravdu takovej hajzl?” “To opravdu jsem, opravdu jsem… opravdu jsem bezcitný člověk … protože si udržuji odstup?”

My říkáme: Ne, myslíme si, že si udržujete svou “vortexovou” verzi a nechcete ji riskovat. A o tomhle vy mluvíte, když jste řekl: “Chtěl jsem zavěsit,” dřív, než se ta konverzace zvrtla.

Host: Přesně.

AH: Protože až dosud to šlo dobře. … A časem budete natolik stabilizovaný, budete ve Vortexu natolik ustálený, že si uvědomíte, že nic, co kdokoli jiný dělá, váš Vortex neohrozí. A to je skutečná svoboda. Tehdy jste skutečně svobodný.

Host: Děkuji.

Překlad:  Verah27 2019

Pokud jste v článku nebo videu našli inspiraci nebo jiný přínos pro svůj život, přispějte prosím finačním darem dle svých možností. Bez Vašich darů by nový obsah na tomto webu nemohl dále vznikat.

Děkujeme!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1fsbqi2tYdg

 

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Buďte neporazitelní

Host:  Ahoj Abrahame, tohle je poprvé co se s vámi setkávám osobně a… AH: V …

1 komentář

  1. Páni…úžasné…si klasa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *