Nejlepší způsob jak se přeprogramovat

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

 

Abraham-Hicks: Líbí se vám, jak se ve vás neustále rodí nová přání/preference?

Publikum: Ano.

AH: Líbí se vám, když víte, že Vesmír je zcela připraven plně vám manifestovat, zprůchodnit, naplnit, dosáhnout – uvidět, uslyšet, ucítit, ochutnat, dotknout se čehokoliv, co jste díky svému životu definovali jako to, co chcete? Líbí se vám, že to víte?

Publikum: Ano!

AH: Kéž byste tomu věřili… Takže, jestliže tato časoprostorová realita má prostředky k tomu, aby vám pomohla rozeznat nějakou touhu, tak potom tato časoprostorová realita a vše, co je v ní zahrnuto, má schopnost poskytnout vám, ukázat vám, nabídnout vám zřetelnou stopu, cestu, kterou musíte rozpoznat jako cestu nejmenšího odporu.

Cestu, stabilní, odvíjející se, lahodnou, pohodlnou, zábavnou, která se vine a kroutí a zatáčí, je dobrodružná a radostná, plná uspokojení, naplňující cesta. Někdy si myslíme, že vás brzdí to, že byste se tam rádi dostali rychle a přímo: „Prostě mě tam dostaňte, protože tady jsem nešťastný.“

A tady jde o to, že se nemůžete dostat támhle, kde budete strašně šťastní, odsud, kde jste nešťastní. Protože ten nešťastný tady má vaši pozornost a díky své pozornosti vysíláte určitou vibraci, a pokud ta vibrace, kterou vysíláte, neodpovídá místu, kam se chcete dostat, tak se tam nedostanete.

Ta cesta se odvíjí dál a my všichni, kdo vás známe, kteří víme, kdo jste a o co žádáte, kdo víme, čím jste se už vibračně stali… Víte, my chápeme, jak kontrasty života způsobují, že zjišťujete detaily o tom, kdo jste a co chcete, kde chcete být, jak se chcete cítit, jak chcete žít – to vše víme.

A naše pozornost, pozornost vaší vnitřní bytosti, pozornost všeho, co je nefyzické, ta pozornost – pokud chcete – čehosi, co stále říkáte a ani nevíte, co to znamená – síly, které jsou, energie, která tvoří světy, tato pozornost, tato přívětivá, milující Energie, Síla, která vás podporuje, pozdvihá vás, zná vás a hlavně ví, kde přesně právě tady a právě teď stojíte ve vztahu k tomu, kým jste se už stali… Přišli jste do tohoto těla – ale nepřišlo vaše celé Já, /jen/ ta část toho Vědomí, toho Vědomí, kterým jste – jedna část Vědomí, kterým jste, se zaměřila sem do tohoto fyzického těla.

Ale ta větší část toho Vědomí, kterým jste, zůstává nefyzicky zaměřena v tom stabilním místě, kde není žádný odpor. Takže když díky životu víte, co nechcete, díky čemuž vystřelujete rakety touhy po tom, co chcete, tak ta větší část vašeho Já, je v tom všem zapojená. Jinými slovy v procesu rozluštění toho, kdo jsem a kam jdu, má Zdroj prsty ve všech událostech.

Takže vy vystřelujete ty rakety a vibračně se tím stáváte – a důvodem, na který chceme poukázat, proč se tím vibračně stáváte je: protože všechno je nejprve vibrace předtím, než se to zhmotní. Předtím, než něco může být interpretováno vašimi fyzickými smysly, je vše vibrace.

A existuje mnoho způsobů, kterými interpretujete vibraci pomocí svých fyzických smyslů – to, co vidíte a slyšíte a čicháte a chutnáte a hmatáte – to vše je interpretace vibrací, jste v tom prostě opravdu dobří, tak dobří, že si ani neuvědomujete, že to děláte. Ale všechno, teď poslouchejte, všechno, co se týká reality, kterou znáte jako svou realitu, všechno, co vidíte v tomto světě a prožíváte v tomto světě, vy i všichni ostatní kolem vás, každý kousíček toho je uvědomování si vibrací.

Takže, o čem ve skutečnosti mluvíme, je interpretace. O čem ve skutečnosti mluvíme, je vaše ochota vidět to, co vám bylo vždycky odkryto, protože cesta nejmenšího odporu, cesta největší hojnosti, cesta největšího naplnění, ta nejzábavnější cesta, ta nejdobrodružnější cesta, cesta nejbližší tomu, kdo skutečně jste, tato cesta je vždy, VŽDY, ukázána tak jasně těmi, jako jsme my, kteří vědí, kdo jste, kteří vědí, co chcete, kteří vědí, kde stojíte ve vztahu k tomu, co chcete.

Otázkou je: Jste v režimu přijímání?  Jste nastaveni pro přijetí této zřetelné cesty? A odpověď na to je … proměnná. A nerůzní se jen od osoby k osobě, mění se i uvnitř vás, ze dne na den, z minuty na minutu, a vy můžete říct, zda přijímáte, jakou schopnost přijímat /máte/, čeho se váš přijímací režim týká – díky tomu, jak se cítíte. Vaše nálada vám ukazuje, zda jste v přijímacím režimu.

Čtěte také:  Proč se mi nedaří v lásce?

Když jste znechucení, když jste zklamaní, když jste sklíčení, když se cítíte jako oběť, když máte pocit, že druzí vám něco dělají a brání vám dostat to, co chcete, nebo mít, co chcete, nebo být tím, čím chcete být… tak jste ve vibraci, která je důvodem toho, že se vám vaše cesta nezjeví zřetelnějším způsobem. A jasné chápání je ve skutečnosti to, oč vám jde.

Víte, jak se cítíte, když se nemůžete o něčem rozhodnout. Měl bych, nebo neměl? – tato rozštěpená energie je tím nejnepříjemnějším zážitkem ze všech. Rozštěpená energie – chtít to a /současně/ pochybovat – to je rozštěpená energie. Chci to, ale nevěřím, že to můžu mít. Chci to a /zároveň/ mě štvou ostatní lidi, kteří to mají. Chci to a /zároveň/ cítím, že to nemám.

To je rozštěpená energie. A pak nám často říkáte svými slovy i svou vibrací: „Ale Abrahame, copak to není logické, že když to chci a nemám to, tak jedna moje část musí vědět, že to nemám?“ A my říkáme: „Ano – ta část, která vám brání to dostat.“ – „Ale Abrahame, já to chci a nemám to, to chceš, abych vypadal jako hlupák?“ – „Jo.“ – „To chceš, abych předstíral, že to mám, když nemám?“ – „Jo.“ – „Chceš, abych se choval, jako bych měl ty věci, které nemám?“ – „Ano!“

Chceme, abyste v sobě našli pocit toho, co chcete, což znamená – musíte najít způsob, jak to vykouzlit. Ale kdybyste se pouze přestali soustředit na to, že to nemáte, tak by to stačilo.  Nemusíte ukazovat, že ty věci nemáte – ve vaší společnosti je to pro vás obtížné –  ale pomohlo by vám, kdybyste přestali pořád poukazovat na to všechno, čeho se nedostává.

Protože když vypichujete to, co ve vašem životě chybí a chcete to, tak tu chybějící věc udržujete aktivní ve své vibraci a bráníte tomu, aby mohla přijít. Takže se to ve vás takhle přetlačuje: chci to, ALE. Takže to voláte – a bráníte tomu, voláte to – a bráníte tomu, požádáte o to a pak si neumožníte to uvidět. A protože si neumožníte to uvidět – a tohle jsou slova, která opravdu chceme, abyste slyšeli: vy si někdy nedovolujete to uvidět!

Neumožňujete si to vidět. Nikdo druhý vám nebrání to vidět, nikdo druhý to před vámi nezadržuje, nikdo druhý tam nestojí jako překážka, jak si o něm namlouváte.  My víme, proč máte pocit, že jsou překážkou, protože když tam předtím nebyli, necítili jste se tak špatně. Než jste o ně začali zakopávat, necítili jste se tak zle.

Ale dokud nepřijmete, že jste zcela zodpovědní za své vnímání – nejste zodpovědní za to, co druzí lidé dělají a druzí lidé dělají spoustu blbostí. Tam venku jsou jiní lidé, o kterých kdybyste všichni měli hlasovat, tak většina z vás by hlasovala, že by to jakoby neměli dělat, neměli by to dělat.

Jinými slovy – my chápeme, že jsou lidé, kteří dělají věci, které se vám nelíbí, a my neříkáme, že byste je měli mít rádi, ale říkáme, že ty okolnosti, nad kterými nemáte kontrolu, musí přestat zaujímat tak velkou část vaší pozornosti, protože vaše pozornost vůči tomu, co nechcete, vás drží ve stavu odporu a drží vás – a tohle je to nejdůležitější slovo – MIMO nastavení, kdy přijímáte.

A když jste mimo režim přijímání, tak je úplně jedno, kolik znamení (vodítek) jste dostali. „Hej, je to támhle!“ Jdi tudy, jdi támhle, bude se ti líbit, co tam najdeš. – „Řekni, co to je, nebo nejdu!“ – Takhle se chováte. „Tak dobře, budu hrát toho pitomce, dobrá, zaplatím teda tím štěstím, jestli musím.“

Takže, my chceme, abyste přijali – přičemž slova neučí, pouze životní zkušenost vám dá pochopení –  my chceme, abyste konečně přijali, že žijete ve vibračním vesmíru  a že mocný Zákon přitažlivosti řídí všechny vibrace a že vy jste zaměřovací mechanismus a tedy jste vibrační bytosti a tedy vysíláte stálou vibrační frekvenci a že Vesmír reaguje na frekvenci, kterou vysíláte.

Existují dva způsoby, kterými můžete říct, co přijde: z toho, jak se cítíte, a potom o něco později z toho, co se stalo. Takže, jestli máte v životě něco, co nechcete, tak máte něco uklidit, ale o co skutečně jde – my nechceme, abyste se v sobě vrtali a zjišťovali, co děláte špatně, protože tím jenom prodlužujete vysílání té vibrace. My chceme, abyste našli to, co vám dělaá dobře, a na to se soustředili.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak se oceány uzdravují?

Chceme, abyste se vyladili na frekvenci toho, kým ve skutečnosti jste, kousek po kousku. A chceme vám říct: dostaňte se z té pasti, protože Zákon přitažlivosti vás nepustí moc daleko od toho, jak se cítíte. Protože to, jak se cítíte, je výsledkem toho, co vysíláte, a hybná síla už je spuštěna– víte, co je hybná síla, že? Když se dáte do pohybu určitým směrem a spustí se hybná síla, tak nemůžete najednou zastavit, a když ano, je to problém. Je to cihlová zeď nebo strom nebo úúútes…

Jinými slovy – opravdu není žádoucí tu hybnou sílu náhle zastavit. Naopak je žádoucí tu hybnou sílu rozhýbat ve směru toho, co chcete. A je možné v tutéž chvíli, že máte hybnou sílu pohybující se směrem věcem, které nechcete, a můžete spustit hybnou sílu směrem k tomu, co chcete.

A to je něco, co vám tu dnes chceme silně zdůraznit: jste Energie Zdroje ve fyzickém těle a máte v pohybu velikou hybnou sílu ve svůj prospěch ještě než jste přišli do tohoto fyzického těla. Je to mocná hybná síla, tato síla vás ponese dál do věčnosti. Tohle je vibrace, která je to, čím skutečně jste. Je to vibrace blahobytu a vy se na ni můžete napojit kdykoli budete chtít – s trochou pozornosti a trochou touhy cítit se dobře a ochotou udělat cokoli, co je třeba, abyste se cítili dobře.

Nemůžete myslet ledabyle, nemůžete jen tak pobíhat kolem a pozorovat, co se děje, a komentovat to, protože to bude udržovat vaši vibraci na tom místě. Způsobí to, že si v sobě aktivujete každý den tolik protichůdných vibrací, že se nikdy doopravdy nezaměříte na svou cestu nejmenšího odporu. Vaše cesta nejmenšího odporu se vám nabízí, ale vy ji nedokážete najít, protože víříte ve zmatku ze všech těch věcí, na které se náhodně zaměřujete.

A to je proto – my vás tolik milujeme (vy víte, co následuje potom, co tohle řekneme) – je to tak, protože tak dychtivě pozorujete to, co je. Někdo vás přesvědčil, že tato realita je to, na čem záleží, a my říkáme, že to je zastaralé. To, co je, je zastaralé. To, co je, je zastaralé. Jenže tím, že se pořád soustředíte na to, co je, mluvíte o tom, blogujete o tom, připojujete se k chatování o tom, mluvíte o tom se svou přítelkyní nebo přítelem nebo kýmkoli…

Tím, že mluvíte o tom, co je, se držíte v tom brzdícím vzorci, kde to, co chcete, nemůžete vidět. Všechno se vám to ukazuje, celá ta cesta tam pro vás je, všechny možné síly přesouvají věci na správné místo. Tolik vás milujeme, ale  připadá nám tak divné, při všech těch zjevných znameních, že je nevidíte – protože nejste v režimu přijímání. Hledáte potíže místo řešení. Hledáte problém místo řešení.

Pořád dokola kladete otázky, místo abyste očekávali odpovědi. Samozřejmě, že to neděláte pořád. Je toho tolik ve vašem světě, co funguje dobře. Ale víte co? Mnoho z toho, co funguje dobře, funguje dobře ze stejných důvodů, ze kterých toho hodně nefunguje dobře. Jinými slovy – když je něco dobrého, vy to pozorujete a tím více toho přichází. Když něco není dobré a vy to pozorujete, tím víc toho přichází.

Jinými slovy – vy tak nějak, tak nějak pozorujete, pozorujete realitu a /přitom/ to, co jste přišli dělat, bylo TVOŘIT realitu. Ani jeden z vás neřekl: „Já půjdu, uvidím, co se bude dít, roztřídím to: tohle je špatné, tohle je špatné – roztřídím realitu do hromádek: dobré věci, špatné věci. Demokrati, Republikáni. Dobré věci, špatné věci. Dobré věci, špatné věci, dobré věci, špatné věci.

A my říkáme – v tom třídícím procesu se tomu všemu vibračně přizpůsobujete. A potom to všechno dostáváte. Takže, co doporučujeme dělat, je starat se o to, jak se cítíte.

Překlad: Verah27 2019

Pokud jste v článku nebo videu našli inspiraci nebo jiný přínos pro svůj život, přispějte prosím finačním darem dle svých možností. Bez Vašich darů by nový obsah na tomto webu nemohl dále vznikat.

Děkujeme!

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Vaše očekávání jsou klíč

Host: Ok, takže co se mi dobře daří, je šířit veselou náladu, prostě to o …

1 komentář

  1. Moc. děkuji za překlad!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *