Abraham Hicks – Vytvořte si vibrační atmosféru

Tohle jsou slova, ale slova naznačují  vibraci, kterou udržujete. Začínejte zevnitř ven… jinými slovy,  najděte vibrační základ, a pak mu umožněte proudit. Všechny tyto věci představují  naprostý blahobyt. Představují naprostý  blahobyt… jsou stabilní. Lehkost, proud, blahobyt, pohodlí,  postele, polštáře, domovy, zahrady, voda, vodní rysy, květiny, ptáci, jeleni,  kočky, psi, pláž, …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Vesmír s vámi spolupracuje

Vše je už sladěné. Je to o tom, kolik motorů vám směřuje opačnými směry. Když máte 25, 50 nebo 1000 motorů, které směřují oběma směry… tak pro každé tvrzení nebo touhu máte rovnocenné tvrzení, které tomu odporuje. Protože vy jako spousta ostatních lidí věříte, že musíte dosáhnout dokonalosti hned ze …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Jste jen 1 % daleko od své manifestace

To, co vám brání v tom, být tam, kde chcete být, je vaše pozornost na to, kde jste. Co podle vás tvoří většinu vašich přesvědčení? To, co je. Vidíte to všude kolem, tak tomu věříte, vidíte to, tak tomu věříte. Vidíte svůj bankovní účet, a věříte mu. Vidíte svůj úvěrový …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Zásadní chyba při snaze si něco manifestovat

  Možná nejste tak spojen s tím,  jak se cítíte, tak jak si myslíte. Nebo… možná máte nějakou hlubší touhu,  kterou jste ještě plně nezjistila. Možná vás čeká víc, co máte  identifikovat jako svou touhu. Protože jste uvážlivý a vybíravý. To je dobrá věc. Jak si mohu zabránit  chodit na …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Vlna růstu a expanze

Přepis: Host: Došlo mi něco zajímavého, co jste právě řekli… a to je, že záleží na naší rezonanci. Abraham: Používáme slovo rezonance, protože… dříve jsme říkali slovo “vědět”, když něčemu věříte, můžete mluvit o něčem, čemu chcete věřit, a někdy i mluvíte o věcech, o kterých věříte, že jim věříte. …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Jak si zmenšit odpor

Zákon přitažlivosti reaguje na to, co se mi děje. A to, co se mi děje, musí být v pořádku, protože to se mi děje vibračně. Nemohu vzdorovat vlastnímu proudu, takže vyčítat si něco nepomůže. Zaujmuli bychom následující přístup. Cokoliv, co se vám děje, jsou jen myšlenky, co si obvykle myslíte. …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Proud hojnosti

Host: Zdravím. Srdce mi celé… Dobře. Doteď jsem nevěděla, na co se zeptat. Ale jak jsem tady seděla, naciťovala jsem se na příběhy o penězích. Když jsem našla vaši práci před asi pěti nebo šesti lety, randila jsem s multimilionářem. Nikdy jsem v životě necítila takový nedostatek a strach. Bylo …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Kde najít skryté poklady?

Chceme tohle zakončit ještě s něčím. Bude se vám to líbit. Podmínečné žití života, což znamená: “Hledám dobré podmínky, abych se mohl dobře cítit v reakci na ně,” vás chytá do pasti. Nutí vás to potřebovat jen dobré podmínky, abyste se cítili dobře. Ale dosažení souladu bez ohledu na podmínky …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Energie při meditaci & Stav přijímání

  Host: Také jsem se chtěla zeptat na to, že když se dostanu do hluboké meditace, někdy cítím, jak ke mně zezadu proudí energie… četla jsem o tom myslím v indických náboženstvích… Cítím, jak ke mně zezadu proudí energie a je to velmi příjemné. Zajímá mě, proč proudí zezadu mého …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Hodnota problémů

  Přepis: Host: Někdy mám ve svém podnikání pocit, že to nejlepší ze mě přichází, když se  nezabývám detaily toho, co dělám. Abraham: Zde je něco vhodného na zvážení. Když jste v prvním kroku…  víte, co to znamená… když si jste vědoma toho,  co nechcete, nesnažte se z té chvíle …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Následování snů & Riskování

Host: Pomohli jste mi si uvědomit,  že všechny vesmírné síly jsou se mnou, když jdu za svým největším snem. Abraham: Povězte to znovu. Host: Pomohli jste mi si uvědomit,  že zázraky se dějí, když jdete za svými sny. Abraham: Zázrakem myslíte…? Hříčku přírody? Host: Slyšíte, jak někteří lidé  jdou za …

Čtěte dále

Abraham Hicks – Vaše vnitřní bytí k vám promlouvá

Přepis: Cítíme spoustu lásky a ocenění  za vaši ochotu být v tomto těle. Je to dobré tělo. Cítíme spoustu ocenění za to,  že jste ochotni hrát svou roli v našem spolutvoření. Vy hrajete tu těžkou část. Jste zde v přední linii,  kde jste vystaveni podmínkám, které jsou pro vás někdy …

Čtěte dále