Abraham Hicks – Proč se někomu daří zdánlivě snadněji a rychleji manifestovat?

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

 

Přepis:

Host: Mám velkou radost, že tady jsem. Bude asi nejlepší, když svou  otázku krátce uvedu. Jako malý jsem byl vychovávaný  velmi nábožensky, a tak věřit ve víru,  že všechno je možné, bylo něco, čemu jsem vždy věřil. Také jsem zažil, jak mě  někdo druhý velmi ovlivnil. Mám pocit, že i jako malý kluk,  do puberty a adolescence jsem vždy byl možná velmi dobrý  v zákonu přitažlivosti… zákonu umožňování. Vždy mi to přišlo velmi přirozené. Před 10 lety mi můj kamarád  představil Abrahama. Najednou mi tohle  vše dávalo větší smysl. Teď jako dospělý při pohledu zpět vidím,  že manifestování mi vždy šlo přirozeně. Mám tedy otázku, kterou jsem  od ostatních dostával osobně… Jak to, že někteří lidé jsou schopni tak  přirozeně, snadno a rychle manifestovat, a ostatní s tím mají problémy?

Abraham: Zde je jedna věc. Všichni manifestují  a všichni manifestují rychle, protože zákon přitažlivosti nabízí stejnou  příležitost… pracuje vibračně na všech stejně. Začněme tady, chceme vám nejprve  poskytnout nějaké tzv. stavební kameny, aby pak vše od nás vám dávalo smysl. Každý moment, ve kterém  jste zaměřený, jako je tento, a tento, a tento, a tento… chvíli to bude trvat… je manifestací. S

lovo manifestace můžete  použít různými způsoby, ale zde je rozdíl, který jste myslel,  když jste mluvil o tvoření. Manifestace znamená… jste  tady na této přední linii, kde probíhají nejzazší manifestace. Představte si dítě v děloze  nebo své výtvory ve vortexu. Představte si proces vývoje, jak zákon  přitažlivosti shromažďuje podobně vibrační složky. Představte si, že se připravují na to,  aby vámi byly realizovány. Proces realizace je to,  co lidé myslí manifestací. V jaké chvíli jste připraveni umožnit  těmto vibracím se přeměnit do věcí, které dokážete vnímat svými smysly? Měnit myšlenky na věci… vibrace se mění  na myšlenky a myšlenky se mění na věci.

Většina lidí používá své fyzické  smysly k pozorování svého světa, a tak jsou schopni vidět jen  manifestace, které přijímají. Ale někdo, kdo se naučil něco o víře, nebo někdo, kdo nás slyšel mluvit  o vibrační podstatě vývoje věcí. kdo nás slyšel říkat, že když víte,  co nechcete, poznáte, co chcete, tak tím vyšlete vibrační  raketu… nevidíte ji, možná ji cítíte, možná ne, ale  vibrační raketa se vypustí do éteru, kde zákon přitažlivosti  ty rakety shromažďuje  a to shromáždění tvoří entitu,  která je dostatečně specifická, že jsme ji nazvali vortex.

Zákon  přitažlivosti reaguje na vaše žádosti a shromažďuje spolupracující složky… a něco viditelného tam  je pro ty, kteří vidí. Ale většina z vás jste vycvičila své oči,  abyste viděli jen fyzické věci, a to je dobré, a tak věci nefyzické povahy  nedokážete vnímat fyzickými smysly, ale můžete je začít vnímat emočně,  pokud si aktivujete svůj emoční systém vedení. Cítíte jejich rezonanci. Lásku nevidíte…  ale víte, že tam je. Ano?

san_diego_sunset-wallpaper-1366x768

 

Váš pes slyší to, co vy neslyšíte,  a neříkáte mu: “Přestaň, jen to předstíráš.” Přijímáte, že váš pes má  jinou schopnost než vy. Vortex tedy shromáždil všechny  tyto spolupracující složky, a otázkou je, v jaké chvíli,  tvůrce toho, si umožníte to svými smysly vnímat? Proudí to skrze potrubí…  myšlenky se mění na věci. Lidé převážně pozorují  manifestace, které jsou tady, ale velmi málo lidí mají  záměrně něco v úmyslu, a pocity to převedou do bytí, dokud to  neuvidí. Tomu říkáme záměrné tvoření. Časem v naší touze zareagovat  na vaši touhu, abyste pochopil,  jak tohle vše funguje, jsme začali říkat: Jste více, než si v tomto  těle uvědomujete. Existuje jiná vaše část.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Nechte to být a vrátí se vám to tak, jak vás potěší

Mnozí z vás to nyní víte. Pak jsme vám vysvětlili, že ve vibračním  vesmíru dostáváte to, na co myslíte. Spousta lidí si manifestuje to, co nechtějí,  ale tomu manifestování říkat nechtějí, Dostáváte to, na co myslíte, ať je to chtěné,  nebo nechtěné, protože zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci,  kterou ukazuje to, jak se cítíte. Vysvětlovali jsme vám zákon  přitažlivosti a pak jsme řekli: Tvůrčí proces má pár kroků –  první krok je: Žádání. Žádáte na základě kontrastu. Druhý krok je odpověď. Když  požádáte, je vám dáno.

Je tak důležité to vědět, že jsme  o tom napsali celou knihu. Když žádáte, je dáno, ale je  dáno ve vibrační verzi, kterou nedokážete svými smysly vnímat. Fuj… jak tomu mohu věřit? Říkáte, že můj  vortex je plný věcí, co chci, ale pokud je nevidím, jak to mám vědět? My na to: V tuto chvíli přichází  na řadu náboženský výraz “víra”. Tady přichází na řadu věnovat  pozornost svým emocím. Záleží na tom, jak se cítíte. Tady přichází na řadu nalézání rezonance  s něčím, co ještě nevnímáte svými smysly. Mluvili jsme o tom,  jak jste si to vytvořili. Chtěli jsme vám pomoct, abyste tuto  vibrační realitu vnímali jako my, ale nemůžete ji vnímat, dokud ji nezažijete…  tak jsme vám popisovali vortex a co se v něm nachází. Také jsme  vás žádali, abyste do něj vstoupili.

Říkali jsme: Vstupte do vortexu. Vy jste začali být trochu  netrpěliví a pověděli jste: Abrahame, možná jsem ochoten  přijmout, že vše, co říkáte, je ve vortexu, ale chci, aby to vyšlo ven. Jak to  dostanu z vortexu na bankovní účet? Chci, abych měl peníze tady. Jak jste začali pokládat takové otázky,  kdy jakmile jste přijali skutečnost vortexu, a začali jste pokládat otázku: Jak mám  navázat osobní vztah s obsahem svého vortexu?

Pak se konverzace snadno přesunula  k tomu, že musíte být ve stavu přijímání, protože obsah vortexu je na  vysoké a čisté frekvenci. Není tam žádný odpor a pochyby. Je to jistá věc.  Je v procesu stávání se. Jakmile začnete přijímat, že existuje vibrační stvoření,  které se vám chce ukázat, a projevuje se vám, odhaluje se vám… otázkou je,  přijímáte ho? Realizujete ho?

Zamyslete se nad slovem realizovat. Měníte to na to, čemu říkáte realita? Jsou vaše myšlenky blízko k tomu? Pro většinu lidí ne… protože  jste zaseknutí v přesvědčeních lidí, které převážně souvisí jen s tím,  co vnímají svými smysly. Jak máme s vámi tedy mluvit o něčem, co nedokážete vnímat  svými fyzickými smysly, když to představuje  základ vaší reality. Říkáte: Není to reálné, dokud to nevidím. Někteří z vás jste časem začali přijímat, že existuje realita, která se vyvíjí  a stává, kterou dokážete cítit.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Mylné přesvědčení, které vám brání získat to, co chcete

Nedávno… je zajímavé, to tak dlouho  k tomuto vedlo… jste se stali připravení  nás uslyšet, jak říkáme, že když ztišíte svou mysl,  vaše vibrace se zvýší. Je to první věc, kterou jsme  vám před lety řekli. Ale když ztišíte svou mysl,  vaše vibrace se zvýší, a když ta se zvýší na vibrační úroveň  vašeho vnitřního bytí a toho, co je ve vortexu, pak to, co je ve vortexu,  můžete realizovat snadno. Pak jsme začali mluvit o meditaci… víte, že v ní jste, protože jste ztišili svou  mysl, nemáte žádné myšlenky, cítíte se strnule a odpoutaně, nedokážete  rozpoznat svůj nos od palce na noze, jste ve stavu blažené  odpoutanosti, a pak… vám na mysl přijde myšlenka. Víte, že to není hybná síla vaší vědomé  myšlenky, protože svou mysl jste ztišili. Hybná síla ustála.

 

colorful_ocean_sunset-wallpaper-1366x768

Ale ve vašem vortexu je hybná síla  a vaše vnitřní bytí má hybnou sílu. Nyní držíte krok… nyní vás  napadne myšlenka, a je jedno, jaká to je myšlenka… záleží  jen na tom, jaký z ní máte pocit, jak přišla. Něco zajímavého, fascinujícího… pokud  tu myšlenku budete následovat, pokud se budete řídit tím impulsem,  zavede vás k uvědomění, které vás zavede k manifestaci…  přímo před sebou budete sledovat, jak se myšlenky mění na věci.

Poznáte, odkud ty myšlenky přišly…  je spousta scénářů a kombinací toho, kde se lidé nacházíte  vibračně vůči tomu, kým jsou. Dokud nepochopíte, jak vesmír funguje,  dokud nepřijmete, že jste vibrační bytosti, dokud nepřijmete, že máte  vnitřní bytí, které je reálné, dokud přijmete, že to vnitřní  bytí vibruje a hromadí všechno, co chcete… a pak, jakmile to pochopíte, a začnete být  ochotní ztišit svou mysl dostatečně na to,v abyste se na vnitřní bytí  naladili, budete sledovat… budete mít osobní zkušenost,  a nebudete si říkat: Věřme Abrahamovi, protože se zdá, že je milý. Ukážete si to sami sobě.

Zajímavé na tom je, že vaše vnitřní bytí vás navádí k tomu, co chcete, z místa,  kde se nacházíte. Což znamená, že na vaší  cestě je obvykle nějaký odpor. Vaše vnitřní bytí vás obvykle může  zavést přímo k tomu, o co žádáte, protože odpor na vaší cestě vám  nedovolí tu cestu uvidět. Ta cesta není jasná, je zahalená  vašimi pochybami. Ale vaše vnitřní bytí se nevzdává.

Ono ví, že cesta existuje. Tak vás navede podél  cesty nejmenšího odporu, skrze myšlenky s nejmenším  odporem, které máte, dokud najednou… obvykle  jde o náhlý pocit… vám to nedojde a neřeknete si:  Proč jsem to předtím neviděl? Je tak báječná věc vědět, že něco chcete, co jste neměli, vyslat to do éteru a cítit krátké nadšení… krátké,  protože vaše přesvědčení vás v tom nenechají zůstat… a poté ztišit mysl a umožnit svému  vnitřnímu bytí, aby vás navedlo  k přímé, specifické, už manifestované,  snadno viditelné cestě k tomu, co chcete.

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Jak urychlit manifestaci toho, co chceme?

Zde se dozvíte, co je nejdůležitější manifestací a proč vlastně chceme vše, co chceme. A zjistíme, co přestat dělat, abychom urychlili manifestaci toho, co chceme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *