Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-05-18 15:24:45Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com ú

Abraham Hicks – To, co hledáte, hledá vás

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Přepis (video na konci):

Věděli jste… zdroj uvnitř vás řekl: Budu stát v tomto místě,  kde jsem vždy rozšířenou verzí vás. A jak budete žít život a věnovat  pozornost tomu, jak se cítíte, poznáte, jestli držíte krok  s tou rozšířenou verzí. Rádi to říkáme takto: Poznáte, jestli držíte  krok sami se sebou. Mnozí naši fyzičtí přátelé… jste tak…  lidští. Což je téměř synonymní  se slovem pokorní. V tom smyslu, že jste se nějak rozhodli,  že zdroj nebo Bůh je jedna věc a vy jste jiná… chceme, abyste  pochopili, že jste jedno a to samé, a že nemůžete přestat být stejní,  nemůžete přestat být zdrojem, který jste. Ale můžete se odchýlit od vibrace  zdroje dostatečně daleko, že si způsobíte trápení a bolest. To je vše. Můžete si způsobit osobní trápení.

Jak si to způsobujete,  můžete se tolik ohánět, že ostatní vás budou sledovat,  dokud si oni sobě nezpůsobí osobní trápení, ale nic na vás nevyzařuje  faktor osobního trápení. Není nic, co je zlé, nebo špatné,  nebo nemocné… Nikdo vám nic nebere. Lidé si vypráví tak zajímavý příběh. Mluvíte o silách dobra a zla,  když existuje jen proud dobra, který si umožňujete, nebo ne. Rozhodně chápeme, jestli jste nějakou  dobu byli od toho proudu odchýlení, možná jste se to naučili od rodičů,  možná pozorujete nepříjemnou situaci, a navykli jste si na to, tak je to nyní  chronické ve vašich vibračních vzorcích.

Chápeme, jak můžete být v něčem chycení,  z čeho máte dlouho špatný pocit, že si začnete vytvářet myšlenkové  vzorce, přesvědčení, chronické myšlenky, které vás udržují od pravé  podstaty toho, kým jste. Chápeme, že když se dostatečně dlouho  udržujete od věcí, které skutečně chcete, docházíte k závěru, že musí  existovat nějaký vnější faktor, který vám v tom brání. Máte takové osobní konspirační teorie, že: “Můj život by měl být lepší,  a tohle bych si nezpůsobil, protože přece chci něco lepšího, takže tudíž musí být někdo mimo mě,  který mi brání v prosperitě, o kterou usiluji.” Chceme, abyste odtud  odešli s pochopením, že mimo vás není nic, co by vám  způsobovalo nějaké trápení. Tam venku není nic, co by vám  bránilo mít to, co chcete. Vše si to způsobujete sami sobě.

sunrise_above_the_clouds-wallpaper-1366x768

Děláte to myšlenkovými vzorci,  o kterých mnozí z vás nyní nechápete, že nad nimi máte kontrolu. Toužíme po tom, abyste dosáhli uvědomění,  že jste tvůrci vlastní reality, Toužíme po tom, abyste si uvědomili, že si tvoříte vlastní realitu, a že realita, kterou tvoříte,  prospívá širší nefyzické realitě. Rádi bychom vám zde na tomto  setkání představili nový koncept. Skutečně jste tvůrci vlastní reality. A dalo by se říct, vy jako  požehnané bytosti, kterými jste, většina z vás je v procesu  tvoření dvou realit. Díky kontrastu rostete  a přidáváte do reality zdroje. Jinými slovy tvoříte realitu  věčné bytosti, kterou jste. Jste také v procesu tvoření reality  toho, jak se nyní tady a teď cítíte.

Chceme, aby se ty  dvě reality spojily. Ty reality se mohou spojit jedině  tehdy, když vy půjdete s námi. Protože my s vámi nepůjdeme. Nebudeme si s vámi stěžovat  o nespravedlnostech vašeho světa, protože my je tak nevnímáme.  Nebudeme si s vámi stěžovat o nedostatcích, které neexistují. Nebudeme si s vámi  stěžovat o nemocech, což jsou jen stíny na místech,  kde jste zablokovali proud světla. Nebudeme s vámi mluvit o těch věcech,  ze kterých máte špatný pocit. Důvod, proč se špatně cítíte,  když o nich mluvíte, je ten, že my tam nejsme s vámi. Slyšíte to?

Cítíte se špatně jedině z toho  důvodu, že si vyberete téma, a praktikujete ho tak dlouho,  že se chronicky udržujete odděleně od nejsilnější části  prostředků svého zdroje. Jak to děláte, jste omezení. Vaše omezení je na začátku malé.  Cítíte ho jako emoci. Když vás přepadne pocit obav, když vás ovládne pocit vzteku, když máte pocit… přetížení, zoufalství, frustrace, uchvácení, vzteku, strachu.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Výhody Facebooku a internetu

the_southern_lights_in_new_zealand-wallpaper-1366x768

Když vás zaplaví ty pocity  negativních emocí, znamenají jen to, že myslíte na něco odlišně  než to, kým skutečně jste, a čím skutečně jste, si myslí. Jak začnete chápat, že když  začnete cítit, že se odchylujete od toho, kým skutečně jste,  budete to vnímat jako emoci. Projeví se vám to silněji,  pokud to tak necháte. Jinými slovy – začíná to emocí,  pak je to chronická emoce, pak jsou to fyzické pocity,  pak fyzické nepohodlí. Časem to může přerůst ve fyzickou nemoc,  nebo vás přejedou fyzické náklaďáky. Jinými slovy čím déle se budete  udržovat ve vibračním nesouladu s tím, kým skutečně jste, tím intenzivnější  ten nesoulad bude. Tím se váš nesoulad stane zřejmější.

Naší silnou touhou v těchto  následujících dnech je, že si začnete uznávat…  nemusíte to říkat druhým. Vaše jasnost je někdy  vyděsí, pokud na ni nejsou připravení. Podle nás je dobré, abyste ostatním na této  plavbě umožnili jejich vlastní zkušenost. Pokud se vás někdo zeptá:  Co tam děláte? Odpovězte: Ani vlastně nevím. Pokud se vás někdo  zeptá: Co tam děláte? řekněte: Jen přicházím k uvědomění, že můj život může být úžasný, a jsem v procesu  zjišťování, jak ho každý den dělat úžasnější. Pak jim řekněte: Jako vy.  To samé děláte na této lodi také, že?

Jinými slovy… čím více budete  komunikovat s ostatními, tím více pochopíte, že někteří  jsou v přední linii, jiní nejsou, někteří tam chtějí být,  jiní momentálně nechtějí. Jak jim umožníte mít svou  šťastnou výletní zkušenost, očekáváme, že když se podíváte  kolem, všimnete si, že nemusíte přijít na takovýto seminář, abyste se sladili se svým vyšším Já. Můžete být ve stavu  oceňování a být v souladu. Nemusíte sebe nebo někoho  druhého násilím dostat na zemi, a poukázat na to,  co děláte špatně. Nemusíte zjišťovat, kde jste udělali  něco špatně. Nemusíte se vracet zpět a zjistit, kde jste se měli  jinak rozhodnout. Neexistuje rozhodnutí,  které jste neměli udělat.

water_37-wallpaper-1366x768

Veškerá vaše moc  se nachází tady a teď. A moc druhých také. Jako učitelé a ti,  co žijí záměrné tvoření, jako ti, co chápou moc vesmíru, jak rozpoznáváte,  že prosperita je převládající proud. Ve skutečnosti jediný  proud, který teče. A že si může umožnit s ním proudit,  nebo mu můžete trochu odporovat, a jak poznáte,  že ta volba v tuto chvíli…  poznáte, jestli v této chvíli odporujete  tomu proudu prosperity, nebo jestli jste s tím  proudem v souladu. Začnete poznávat, že emoce úlevy, emoce, ze které máte trochu lepší  pocit než emoce, kterou jste cítili předtím, vás vždy zavede směrem  k uzavření té mezery mezi vámi a vaším vyšším Já.

Udělali jste si dobrou představu  o těchto dvou vibračních perspektivách? Chápete, že jste věční, a že jste fyzičtí,  a cílem je být obojím ve stejnou chvíli? Chápete, že cílem je být dokonalou vibrační  shodou se zdrojem, který je uvnitř vás? Vyjádřili jsme jasně, že váš zdroj se  k vám nepřidá, když myslíte negativně? Vyjádřili jsme jasně, že když  cítíte negativní emoci, nebo když jste nemocní,  nebo když něco nejde podle vás, nemůže za to to, že nejste hodnotní,  ale protože jste si vybrali vibraci, která to jednoduše neumožňuje?

Tohle je to poslední, co chceme vyjasnit,  než budeme pokračovat k otázkám. Chápete, že váš vnitřní zdroj žije  úplnost všeho, co chcete? Chápete, že prosperita, kterou hledáte,  a dobro, které hledáte, a jasnost, kterou hledáte, a zdraví,  které hledáte, a vztahy, které hledáte, a radostné chvíle, které hledáte,  nadšení, které hledáte, jasnost, vášeň a vědění, které hledáte, že zdroj uvnitř vás, vnitřní bytí,  kterým jste, to vše už žije, a víte, že to, co chcete,  co si myslíte, že nemáte, váš vnitřní zdroj nyní plně žije, a víte, že to žije plně díky  životu, který jste prožili?

Čtěte také:  Abraham Hicks - Skutečný soulad, který chceme

mountain_landscape-wallpaper-1366x768

Vy jste způsobili růst vašeho zdroje, a jediný důvod, proč cítíte  nějakou negativní emoci, je ten, že si nedovolujete  držet krok s tím růstem. Pokud by ve vás život  nevyvolal nějakou touhu, a nešli byste směrem  k něčemu, co nechcete, necítili byste negativní emoci. Kdyby vám někdo zavolal  a řekl: Zdravím. Neznáte mě. Jen vám chci říct,  že vám už nikdy nezavolám. Na to byste řekli: Dobře. To mi nevadí. Protože v tom nebyla žádná touha,  tak v tom není žádný pocit nedostatku. Jediný důvod, proč cítíte  negativní emoci, je ten, že jste expandovali do něčeho, a vaše myšlenky  vám neumožňují jít směrem k té expanzi. Začněte si pokládat tuto dobrou otázku.

Pokládali bychom si ji  celý den a každý den. “Co můj vnitřní zdroj o tomto ví?  Co si můj vnitřní zdroj o tomto myslí? Jaký má z tohoto  můj vnitřní zdroj pocit?” Jaký má můj vnitřní zdroj pocit z tebe,  kterého nemohu vystát?” Neukazujeme na vás. …možná vás. “Jaký má můj  vnitřní zdroj pocit z tebe? Nemohu tě vystát.  Vidím v tobě nespravedlnost.  Vidím v tobě prohřešek.  Viděl jsem v tobě špatné volby. Viděl jsem to, co považuji  za negativní dopady toho, co jsi udělal. Nemohu tě vystát,  a teď mám špatný pocit v břiše, což je tvoje chyba, protože jsem ho  neměl předtím, než jsem tě viděl, a cítil potřebu tě odsoudit.

Pokud by ses lépe choval,  nemusel bych tě odsoudit. Pokud bys stál tam s mými dobrými  kamarády, nemusel bych se takto cítit. Běž tam za nimi  a chovej se jako oni. Ty, ty… běž tam a buď jako oni. Když se tam podívám,  cítím se mnohem lépe. Dívej na sebe! Cože? Není mi nic do toho? Ale je, protože se na tebe  dívám a cítím se špatně. Kdybys přestal být takový,  necítil bych se tak. Musíš se chovat jinak… běž tam! Musíš být jiný,  abych se mohl cítit lépe. Bože, pomoz jim, aby se chovali  jinak, abych se mohl cítit lépe.

Pokud by se chovali jinak,  abych se cítil lépe, můj svět by byl úplný. Ou… tam je další. Svět se jimi celý hemží. Všichni se musí chovat jinak,  abych se mohl cítit lépe.” Vnímejte, jaká je v tom bezmoc. Druzí lidé nemohou být pro vás  odlišní. Není to jejich prací. Jakou mám tedy volbu? “Nemohu vystát to, jaký jsi.  Cítím se z toho takto…” tady přichází na řadu otázka:  Vnitřní zdroji, co si o nich myslíš ty? To si děláš srandu… Ty je miluješ? Ale viděl jsi, co udělali? Neviděl? Nedíval ses? Díval ses jinam? Tohle chceme,  abyste si vyslechli. Váš vnitřní zdroj nevidí  negativní aspekty, které používáte ke zničení svého života. Váš vnitřní zdroj jen vidí to,  co je ve vibrační shodě  s tím, co je dobré.

Líbil se vám článek a video? Níže přispěním libovolné částky podpoříte překlady a provoz této stránky. Umožní mi to Vám poskytovat více obsahu. Každý příspěvek oceňuji. Více se dozvíte ZDE. Děkuji.

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Přichází první myšlenka nebo pocit?

Abraham v tomto videu popisuje vztah mezi našimi myšlenkami a myšlenkami našeho Zdroje.

2 komentáře

  1. Dajwe tvé překlady jsou tak nádherné, slova tak trefná, vtipná , je to pro mě balzám…. užívám si to, vřelé díky
    tento překlad mě dostal výš 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *