Vaše cesta jde k vám!

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Host: OK, nějakou chvilku už následuji vaše učení a miluji ho. Pokud cítím, že v mém životě není přítomný odpor, opravdu věřím všemu co říkáte. A celé to mnou rezonuje. Cítím, že existuje cosi zvláštního na mně, na nás, na všem co je.

Ehm, jen bych chtěl, abyste mne navedli, jak být více efektivní umožňovatel. Prostě cítím, že můj život by mohl být takový krásný kouzelný koberec, protože můj Vortex obsahuje tolik věcí, které jsem stvořil. A jsou momenty, kdy to opravdu cítím, kdy vím.

Například: Momentálně hledám novou práci a cítím, že tam venku je cosi, co je přesně pro mně, co je lahodné a naplňující. Ale mám pocit, že dobře rozumím teorii, ovšem s praxí je to horší. Tak bych rád věděl, abyste mi prozradili, co mi podráží nohy a zda jsem na správné cestě.

AH: Pojďme si o tom trošku promluvit a ucítíte, ucítíte posun jakmile tu chvíli s vámi budeme. Řekl jste pár opravdu dobrých věcí. Každý tomu dobře rozuměl a také v tom viděl i sám sebe, protože každý hledá něco, co je tak trošku za hranicemi toho, čeho momentálně dosahuje.

Takže každý rozumí tomuto prázdnému místu, které popisujete. Zaprvé vám chceme říci, že pokud dokážete uvažovat v tom smyslu, že jste již provedl veškerý výběr. Život vás přinutil dát vše co jste chtěl do svého Vortexu.

A Zdroj všechny tyto věci již má. A my víme, že tato slova mohou být náročná k chápání, ale žádná jiná nemohou být výstižnější. Nashromáždily se okolnosti a události, které tam jsou pouze a jen pro vaše uspokojení.

Jenže ten další krok je jejich zhmotnění a to je část o které mluvíte. Pomozte mi je umožnit. Takže tady vám dáme sérii slov, která vás utiší a ucítíte s nimi rezonanci. A také vám ukážeme pár věcí, které dělat, abyste je mohl užívat.

Zaprvé a především: Vy nezkoušíte NAJÍT tu práci. Vy chcete upravit svou vibrační atmosféru tak, aby si ta práce našla vás. To je opravdu klíč. Protože pokud hledáte něco, co nemůžete najít, jaký je váš vibrační postoj?

Nemohu to najít. Nemohu to najít, protože nemohu najít co je ztracené. Nemohu najít to, co nemůžu najít. Nejde to najít. Ale není to tak, že to nemůžete najít. Je to jak jste sám řekl: Vy to neumožňujete. A důvod proč to neumožňujete je ten, že to nemůžete najít.

/smích/

AH: Takže, to co chcete dělat je myslet ve smyslu: Všeho co jste udělal. Vy jste žil život, třídil – pečlivě. Dával jste postupně věci do Vortexu, víte co chcete. Takže vy můžete najít – pocit toho co chcete. Můžete najít pocit té věci, přestože konkrétně jste jí zatím nenašel.

Takže pokud si dáte ten čas a práci hledat pocit té věci, tak už jí dále více nepřekážíte na cestě k vám. Je to takhle: Vše o co jste kdy žádal a neděláme si z vás vůbec legraci – takhle to prostě je. Vše o co jste kdy žádal stojí seřazené ve frontě a cesta k tomu je vám dána.

Ve formě nápadů ve formě myšlenek. Jinými slovy – Zdroj ve vás vám dává impulsy, myslí na vás myslí na to co chcete, myslí na úrodu všeho co chcete. Čili je to stabilní proud takovéhle cesty, která k vám přichází, přichází, přichází.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Chci velký balík peněz

Ale tolik z vás dělá, jako by byla v bostonské bouři. A není větší bouře než bostonská bouře. Se vším tím vichrem a strašným slejvákem. A vy držíte nad sebou takhle deštník. proti vichřici všeho co chcete. Takže i když to vše k vám proudí, teče to na vás, tak vy držíte nad hlavou deštník protože jste tak ukotvení v realitě, že nepustíte dovnitř svojí vylepšenou myšlenku.

Takže, ucítil jste v tom zlepšení? Ucítil jste novou rezonanci, v tomhle všem? Že je to o umožnění proudu směrem k vám. Uvědomněním, že k vám neustále přitéká. A upravováním vaší vibrační atmosféry, své nálady, svého přístupu tak, abyste mohl pustit k sobě vše co k vám přitéká. Abyste byl realizátorem toho všeho.

Víte, jak vás navštěvujeme a mluvíme s vámi o tvoření, je tam trošičku taková studijní mezera, podvědomá mezera. Navštěvujeme lidi, kteří mají rádi hmatatelnost toho, co mohou uvidět, ohmatat, očichat, uslyšet, ochutnat a nás, kteří jsme experti na vibrace.

My jsme si vědomí vibrací. Takže my hledáme cesty jak vám vysvětlit, jak VY měníte myšlenky na věci. Jak měníte vibrace na – uvidět, ohmatat, očichat, uslyšet, ochutnat? No, vlastně je neměníte. Vy se na ně nalaďujete. Vy se nalaďujete na jejich zrealizování.

Vaše televize vysílá signál. A váš přijímač přijímá signál a na obrazovce se objeví manifestace. Tohle se od toho neliší. Ale vy chcete udělat svou realitu jinou, než je. A tak často nechcete uznat, že jste přijímačem, který praktikuje určité frekvence, dokud signál nezačně dostávat jasnější a jasnější a jasnější podobu.

A takový je to pocit, když se dostanete na svou cestu. Takový je to pocit. Takže další věc, kterou vám chceme říci, je že to není o hledání vaší cesty, je to o tom, vědět a chápat, že cesta jde k vám. A že na ní jen musíte vstoupit v pravý čas.

Cesta je přímo tam! Existuje období těhotenství všech věcí. Stejně tak jako když žena je těhotná. Je to období těhotenství. Nechcete přece rodit hned druhý den po početí. Nechcete. Chcete, aby se nashromáždily spolupracující složky.

A stejná pravda je o celém vašem tvoření. Má také období těhotenství. Ale vy máte kontrolu nad jeho délkou tím, kolik pozornosti mu věnujete. Jakou frekvenci vyzařujete směrem k vašemu umožňování.

Takže, mohl byste říci: Abrahame, tohle jsem už tolikrát slyšel při spoustě příležitostí. Takže co je teď pro mně jiné? Rozdíl je tady: Chceme abyste soustředili svůj fokus na to, abyste byli realizátoři pocitu. Chceme, abyste se starali o to, jak se cítíte.

Většina lidí žije velmi podmínečnými emočními reakcemi. A my chceme, abyste našli cestu jak dosáhnout vyzařování, abyste dosáhli té správné emoce bez podmínek. Což znamená: Musíte se dostat na obecnou rovinu. Takže, řekněte nám nějaké emocionální slovo v jednotném čísle, které by podle vás popsalo tuto novou práci. která je na cestě k vám, tak jasně, tak blízko. Jak jí cítíte uprostřed toho všeho? Jedno slovo – emocionální slovo.

Host: Vzrušující.

AH: Dobrá, co dál?

Host: Uspokojivá.

AH: Dobře, zůstaňme s těmi slovy na chvíli. Uspokojivá, je uspokojivá. Co znamená uspokojivá? Pojďme objevit emocionální obsah = základ vibrační hybné síly bytí něčeho s významem uspokojivý. Co je to uspokojivý? Jaké jiné emocionální slovo nám pomůže vysvětlit slovo uspokojivý?

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak poznat, co si do života přitahujeme?

Host: Naplňující?

AH: Naplňující, hrdý, příjemný, je to příjemný pocit, je to pocit klidu, pocit jistoty, pocit pohodlí, pocit spravedlnosti, pocit vyjasnění, pocit vyjasnění, jistoty, dobrý pocit, je to pocit je to pocit perfektnosti. Je to pocit – používejte emocionální slova. Je to pocit?

Host: Je to pocit…emocionální slova?

/smích/

AH: No, ne tak emocionální slova, ale emoci, kterou slovy popisujete. Nehledáme emocionální slova, hledáme pocit úžasného prostředí pro svou práci. Které mne volá, které mne živí, které mne inspiruje, které mne utěšuje, které je mnou.

Které mne reprezentuje, které mne naplňuje. Které mne inspiruje a vzrušuje. Které mne volá, kde jsem to já. Já sem patřím. Miluji být tady. Já miluji… teď to rozšiřte – Já miluji spolutvořit, miluji setkávat se s příjemnými lidmi. Miluji spolutvoření, miluji, když jsme více.

Miluji, když přináším i já ke stolu to své. A Zákon přitažlivosti nás spojí s těmi, co jsou jako já. Miluji to více, které vznikne z nás. Miluji ten pocit, být společně. Miluji ten pocit pohybu a hybné síly. Miluji ten pocit inspirace. Miluji, když srším nápady.

Neřekli jsme jediné slovo o tom, že byste tam byl ve skutečnosti, ale necítíte se už tam? Nechcete tam už jít? Nechcete být uprostřed toho všeho? Nechcete být v tom centru? Nevzrušuje vás pozorovat, jakou cestou vám vesmír doručí nápady, inspirace a setkání s dalšími.

Nastartoval jste hybnou sílu, cítíte její pohyb? Důvěřujete že vás Zákon přitažlivosti cítí, že o vás ví? Že na vás Zákon přitažlivosti reaguje? Cítíte jak váš signál zesílil jako výsledek této konverzace? Cítíte jak teď vyzařujete něco zcela jiného, než co jste vyzařoval před tím?

Cítíte jasnost toho co vyzařujete? Cítíte jistotu? Cítíte signál, který z vás jde a cítíte, že tento signál se shoduje se všemi věcmi, které jste vložil do svého Vortexu. Že tato vibrační realita se nyní shoduje. Cítíte jak přeměňujete tyto myšlenky, co jste zde vložil na věci?

Cítíte, že impulsy se chystají přesunout z vašeho Vortexu směrem k vám? Cítíte jak se to tvaruje, rezonuje, míchá a vynořuje mezi vás, ve vašem nyní a vše, čímž jste se již vibračně stal? Cítíte jak se věci, co máte ve Vortexu už nemohou od vás dál odklánět, nemohou se už odchýlit díky vašemu deštníku, protože jste ho dal pryč.

Takže způsob, jakým Zdroj proudí směrem k vám je stálý. Vždy tu byl, je stále stejný. Nikdy nebyla žádná bariéra mezi vším o co jste žádal a plnou manifestací všeho oč jste žádal. Nic tam nebylo, kromě vibračního štítu, který jste si sundal, jakožto výsledek menší vibrační a emocionální práce, kterou jste teď udělal. Už víte jak to funguje?

/potlesk/

Takhle se věci, které jste dal do svého Vortexu mění na věci! Ach, ty myšlenky se velice zvětšily. A získaly hybnou sílu a zkultivovaly se a vyvinuly se. Dozrály v tom Vortexu a nyní se stávají skutečností. A vy jste na porodním sále. /smích/ Nemusí to ale být tak bolestivé.

Překlad: Crazy Woman 2019

Pokud jste v článku nebo videu n

ašli inspiraci nebo jiný přínos pro svůj život, přispějte prosím finačním darem dle svých možností. Bez Vašich darů by nový obsah na tomto webu nemohl dále vznikat.

Děkujeme!

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Vaše očekávání jsou klíč

Host: Ok, takže co se mi dobře daří, je šířit veselou náladu, prostě to o …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *