Začněte přijímat své štěstí

Líbí se vám překlady a moje tvorba? Můžete mě ZDE podpořit. Jakýkoliv příspěvek oceňuji. Děkuji

Host: Takže minulý rok jsem se dostal sem do křesla a ptal jsem se vás na věci, které dělám s kawaii /hudební nátroj/. Že hledám neutrální pozici ve své mysli a spojuji se tím s čakrou solar plexus, což mi umožnilo osobnostní růst.

A což byl způsob, jak jsem se rozsvítil. Takže, než jsem obdržel tuhle odpověď jsem to považoval za trik, jak se dostat do křesla.

AH: Anebo: Trik jak dostat cokoliv co v životě chci. Nebo trik: Jak to vlastně všechno funguje.

Host: Ano, takže když jsem se vrátil domů…

AH: Protože, o tomhle jsme zrovna mluvili. Jde o to, dobře identifikovat svou touhu a dále nedělat nic, co by se jí stavělo do cesty. A tak, co jste právě moc hezky řekl: Přílišné snažení blokuje cestu. Že je to tak? A nesnažení se o nic je daleko lepší plán.

Host: Ano.

AH: Ale tohle se zdá být kontraproduktivní pro lidstvo, které žije v přesvědčení, že získá více v napětí a bolesti.

Host: Ano. A je to tak, jak jste řekli. Najít balanc mezi chtěním věci, kterou moc chci, a která mně nutí zaměřovat se správním směrem. Ale nezajít s tím příliš daleko a nezačít vnášet odpor do toho všeho. A tohle občas vnímám jako těžké najít ten správný bod.

AH: Jerry často vyučoval ve svých kurzech finančnictví, které dělal s lidmi jednu věc: Nastavte si basketbalový koš dost daleko, aby vás vzrušovalo trefovat se do něj. Ale nedávejte ho tak daleko, abyste ho minuli. A takhle je to se vším, že ano?

Host: Ano.

AH: A váš úkol je tohle organizovat. O tom je záměrné tvoření, je to o řízení tohohle všeho.

Host: Ano. Takže když jsem se vrátil, řekl jsem si: Můžu začít stavět na tomto spojení, které mám. Začal jsem meditovat, a potom být neutrální ve svém myšlení a začít se spojovat s čakrou solar plexus, čímž se snažím o její růst…

AH: Snažím se o její růst nebo jí ho umožňovat? Jakmile se dostanete do stavu bez odporu, tak v nepřítomnosti odporu prostě musí začít růst.

Host: OK, ano. No a potom do toho vložím záměr o tom co chci zhmotnit – od mého vnitřního bytí.

AH: No, ty záměry už tam všechny jsou. Ale zaměřováním na záměry a tohle je opravdu něco co chceme vyjasnit. Protože jakmile opravdu vystihnete chvíli, že budete ve stavu umožňování, pak tím, že se zaměříte na věc, která vás uspokojuje a tím, že si budete jistý že tam nevkládáte odpor, a budete se tedy zaměřovat na něj, můžete celý proces urychlit.

Tohle je otázka, kterou se nás lidé často ptají. Abrahame, zdá se nám že si protiřečíte. Protože chcete, abychom byli záměrní tvůrci a pak po nás chcete, abychom umožňovali? Tak co máme teda dělat? Máme myslet na to co chceme? Nebo máme jen relaxovat a nechat věci být?

A my říkáme: No, obě věci jsou nutné. Protože pokud byste si nedefinovali co chcete, nebyl by Vortex, který byste si mohli zhmotnit. Odpověď na otázku je: Co je pro vás nejvíc. Co je vám nejpříjemnější?

Takže teď vám položíme pár otázek. Tím odpovíme vaše otázky a budeme od vás chtít slyšet více. Takže, mluvili jsme první den o autě, které stojí nahoře na kopci a nemá žádný odpor. Žádná zatažená brzda, rychlost nezařazená. A o tom, že když ho trošku postrčíte, tak sjede dolů do zálivu.

Ale můžete ho lehce zastavit, pokud to uděláte dost brzy. Jenže když budete čekat, až bude v půli cesty z kopce, tak už ho nezastavíte. Takže, chceme mluvit o emoční stupnici a emocích, které jsou nejhorší a které ukazují vaší nejvyšší míru odporu a o emocích, které jsou nejvíce příjemné a které ukazují vaši nejmenší míru odporu.

Čtěte také:  Abraham Hicks - Jak věřit impulsům svého vyššího Já?

Takže pokud cítíte zoufalost, tak pomstou dosáhnete jisté úlevy. Protože tím získáte část své síly zpět. A když jste v režimu pomsty, získáte úlevu pokud jí pustíte a dostanete se do režimu hněvu. A potom získáte další úlevu tím, že ho pustíte a dostanete se do frustrace. Jinými slovy, jde o uvolňování odporu, což pociťujete jako úlevu.

Když projdete tímhle procesem směrem nahoru po své emoční stupnici, což bychom nazvali stav spokojenosti či uspokojení, Když přejdete tuhle křižovatku, tak tím uvolníte poslední kousky odporu. A když jste spokojení, to je stav zcela bez odporu.

Takže, když jste v meditačním stavu a líbilo se nám, jak jste řekl, že jste hledal neutrální pozici ve své mysli. My rádi říkáme, že se přitom cítíte oddělení. Že nemyslíte. A tím, že nemyslíte žádné myšlenky tak nemyslíte rezistentní myšlenky.

A tím že nemyslíte rezistentní myšlenky, tak se cítíte skvěle. Ale všímejte si toho rozdílu mezi skvělým pocitem, kterého dosáhnete nemyslením rezistentních myšlenek protože netvoříte žádné myšlenky /v meditaci/.

A rozdílu v tom, když nebudete cítit odpor, protože začnete myslet myšlenky bez odporu v bdělém stavu. Chápete ten rozdíl? Vaše mysl nebude klidná, ale bude bez odporu. Pokud budete naladění, tak se vaše emoce mohou posouvat velice rychle, jestliže se tím směrem zaměříte.

Od uspokojení k dychtivosti až k neporazitelnosti. Jinými slovy: Můžete se ocitnout ve stavu tak obrovské vášně, protože vámi bude proudit nefyzická energie. Tohle se děje Esther, když nás nechává, abychom mluvili skrze ni.

Tehdy je v absolutním stavu bez odporu. Ale tím, jak skrze ni proudíme, tak se její stav mění a přechází od stavu spokojenosti do dychtivosti a vášně a fantastického zájmu až k pocitu neporazitelnosti.

Host: Ano, také se tam dostávám.

AH: Ano? Takže?

Host: Takže, když jsem byl v tom stavu tak…

AH: Ve stavu?

Host: Ve stavu…hm ehm…

AH: Skutečného posílení? Nebo spokojenosti?

Host: No, ano, tak trochu…Ano. Spokojenosti myslel jsem si, a to je má otázka… Myslím si, že jsem slyšel slova: Jsme tady. A to je moje otázka na vás: Myslel jsem si to nebo jsem to přijmul?

AH: Myslel nebo přijmul? A my říkáme: Přijmul jste to. Ale důvod proč se vám to zdálo jakobyste si to jen myslel je tento: Vy přijímáte myšlenky neustále, ale nárokujete si je jako vlastní.

Host: Hmmm. Hm, protože když jsem tohle slyšel, tak jsem se rozbrečel a měl jsem husí kůži. A asi hodinu jsem z toho byl úplně mimo.

AH: Tolik propojení najednou a tolik impulzů přichází z čistého spojení se Zdrojovou energií. A teď dělejte tohle, protože nemusíte být nutně v meditačním stavu, abyste takto přijímal. Stačí vám když nebudete odporovat.

Takže, kdykoliv se budete cítit ve stavu spokojenosti či více, jste ve stavu přijímání. A v této chvíli k vám proudí myšlenky a impulzy. K vám a skrze vás a absolutně přicházejí od vašeho vnitřního bytí. A vy je přijímáte.

Host: Aha, OK.

AH: Dobré vědět.

Host: Dobré vědět. Děkuji.

AH: Když Esther s námi začínala se o tohle tady zajímala, protože zaprvé my nemluvíme slovy, ale vytváříme vibrace, které ona překládá do slovních ekvivalentů. A tak je logické, že používá svůj vlastní slovník. Její fráze, její příklady ze života.

Čtěte také:  Jak se vyrovnat s nevěrou partnera

A tak začínala tak stáním na podiu nebo sezením na židli nebo jakkoliv, tak jak to dělala na začátku každé interakce s námi touto myšlenkovou projekcí, dokud se neponořila do té zkušenosti: Abrahame chci mluvit čistě vašimi slovy. Protože nechtěla mluvit svými vlastními slovy.

Ale když je to váš mechanismus a je to váš úhel pohledu, kterým vaše vnitřní bytost mluví… A na začátku vám říkáme: Vidíme vás ve fyzických tělech a říkáme: Jste tady ve fyzickém těle, ale jste víc než si uvědomujete. A dále říkáme: Existuje vaše nefyzická část, kterou jste byli ještě než jste přišli do svého těla.

A pak říkáme: A tato vaše nefyzická část která vámi byla dříve než jste přišli do tohoto těla stále je. I když vy jste ve svém fyzickém těle. Protože pouze jedna část toho vědomí je v tomto těle. A větší část toho vědomí v něm není. Takže, tohle co vám vysvětlujeme vás občas tak nějak odděluje vás a vás.

Tak trošku, když mluvíme o vašem fyzickém já a vašem vnitřním já. A pak začneme mluvit o prolínání těch dvou. Protože o tom to opravdu všechno je. Vy chcete být v tomto těle, jako plnohodnotný přijímač. Už jsme se tohoto tématu trošku dotkli minule.

Ale opravdu to teď chceme upřesnit tím, že vám připomeneme: Protože vámi proudí Zdrojová energie, jste rozšířením té Zdrojové energie. Ale jste také důležitou součástí toho, kam je Zdrojová energie zaměřená. Jsme v tom opravdu všichni společně.

A také jsme zmínili že, mnoho těch, kteří sedí v publiku nebo nás navštěvují a kteří sledují Esther to co říká je pro ně jasné a sebejisté a považují za vzrušující to vše, co skrze ní proudí. Jinými slovy: Jste svědkem absolutního stavu bez odporu, když prožíváte zkušenost s Abraham tímhle způsobem.

Jenže ti, kteří nerozumí základům tohoto prolínání energií, a kteří zatím nedošli k pochopení, kým jsou a že jsou rozšířením Zdrojové energie, si jednoduše můžou myslet, že tu mluví někdo, kdo má velmi dobře nacvičená slova. Kdo odvádí dobrou práci ve vyjadřování velice přesvědčivým způsobem.

Ale jakmile získáte, a pouze a jedině až budete mít, jakmile ho opravdu budete mít. Jakmile získáte svůj vlastní soulad se Zdrojovou energií, Pouze až budete dozajista vědět, že jste utišil svou mysl, a že jste byl ve stavu bez myšlenek.

A pouze pokud jste někdy pocítil zvyšování své vlastní osobní vibrace a její integraci s frekvencí vaší vnitřní bytosti, tak teprve potom jste přijal myšlenkovou projekci. Až potom pochopíte, potom budete vědět, potom poznáte svůj potenciál, potom porozumíte.

Potom najdete své místo ve vesmíru kterým si budete zcela jistí. A tohle spojení, a říkáme to často, není to vysokoškolský titul. Jakože když ho dosáhnete, tak bude váš navždy. Prostě buď existuje nebo ne teď v tuto chvíli.

Tyto vaše hromádky, vás akorát pletou. Tyhle hromádky – je pod vlivem souladu, není pod vlivem souladu. To nejsou žádné pevně dané hromádky. Tohle má co dělat pouze s tím co vytváříte se svou vibrací NYNÍ a ještě důležitější – co jste s ní dělali dosud.

Překlad: Crazy Woman 2019

Pokud jste v článku nebo videu našli inspiraci nebo jiný přínos pro svůj život, přispějte prosím finačním darem dle svých možností. Bez Vašich darů by nový obsah na tomto webu nemohl dále vznikat.

Děkujeme!

 

Líbil se vám článek a video? Přispěním libovolné částky níže podpoříte tvorbu překladů i chod stránek. Oceňuji vaše dary.

Přispějte

Vyberte způsob daru
Kontaktní údaje

Please enter offline donation instructions in this form's settings.

Dar celkem: 100.00Kč

Čtěte také

Vaše očekávání jsou klíč

Host: Ok, takže co se mi dobře daří, je šířit veselou náladu, prostě to o …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *